Skattefri virksomhedsomdannelse

Camilla Ilsted Strunge

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Abstrakt

Ved en virksomhedsomdannelse er der mange forskellige aspekter der skal tages hensyn til som virksomhedsformen der skal omdannes fra, hvilke krav der skal opfyldes, forberedelser/ændringer der er nødvendige at får orden på før omdannelsen finder sted, og om det skal foregå ved skattefri eller skattepligtig omdannelse. Dette er selvfølgelig et udsnit af de udfordringer/problemer man kommer til at stå overfor ved en omdannelse, men det er starten på turen igennem omdannelsesmøllen. Omdannelse bruges primært som forberedelse til forretningsudvikling og kommende generationsskifter. Den skattefrie virksomhedsomdannelse er ofte brugt, fordi man her har mulighed for, at benytte sig af succession som gør, at et selskab under visse betingelser kan indtræde i den tidligere virksomheds skattemæssige stilling. Dette betyder at man indtræder i anskaffelses tidspunkt, anskaffelsessum, og anskaffelses formål, for de aktiver der var i den omdannede virksomhed. Ved opfyldelsen af disse krav, kan man udskyde skatten, og dette vil give en likviditetsbesparelse. Dette er en fordel ved en skattefri omdannelse, da man undgår at betale skatten her og nu, men først skal betale denne når man afhænder virksomheden eller de aktier eller anparter der er modtaget ved omdannelsen. De virksomheder der oftest kan have problemer med at opfylde de betingelser der er i virksomhedsomdannelsesloven omkring erhvervsmæssig drift er virksomhed med salg og udleje af både, deltidslandbrug, samt udviklings/opfinder virksomheder. Årsagen til at der opstår problemer er gerne, at man ikke opfylder alle de krav som SKAT har opsat i ligningsvejledningen omkring erhvervsmæssigdrift. Her tænkes der på krav, som det professionelle tilsnit og rentabilitet i virksomheden. Reglerne omkring dette kan være svære at tolke, da der kan være branche specifikke krav der spiller ind på en ellers normal opfattelse af en erhvervsmæssig virksomhed. Sammenfattende er det således vigtigt at indkredse de betingelser man skal opfylde for at kunne gennemføre en skattefri virksomhedsomdannelse, samt hvilke problemstillinger man kan forvente at løbe ind i, under selv omdannelsesprocessen. Essensen i dette er selvfølgelig hvilke betingelser man skal opfylde for at kunne gennemføre en skattefri virksomhedsomdannelse, samt hvilke problemstillinger man kan forvente at løbe ind i, under selve omdannelsen.

UddannelserHD Regnskab og Økonomistyring, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling
SprogDansk
Udgivelsesdato2009
Antal sider83