Generationsskifte

Jeppe Frandsen & David Wedel Dahlberg

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Abstrakt

Generationsskifte er et begreb, som alle virksomhedsledere før eller siden kommer til at stifte bekendtskab med. Virksomhedsejere opdager, at de ikke er udødelige og skal finde løsninger til at kunne videreføre deres hjertebarn. Begrebet er utrolig bredt, og dækker over en lang række muligheder, såsom succession, salg til konkurrenter af både små personligt ejede enkeltmandsvirksomheder og store børsnoterede koncerner. Generelt betyder det dog for alle, at der sker en overdragelse af aktieandelen fra den nuværende ejerkreds til en ny.
Denne rapport er udarbejdet med det formål at assistere danske virksomhedsejere igennem hele processen omkring et generationsskifte. Vi vil begynde allerede ved de indledende overvejelser, som virksomhedsejeren skal gøre sig som leder op til den endelige beslutning om at foretage generationsskiftet. Vi vil herefter gennemgå hvilke muligheder ejeren har. Vi vil endeligt give et eksempel på hvordan et generationsskifte kan gennemføres igennem en case-virksomhed, og i denne forbindelse fremvise beregninger og illustrationer, som skaber et større overblik over processen.
Afhandlingen vil tage udgangspunkt i ejerledet virksomheder, som estimeres til at udgøre op mod 80% af danske virksomheder. Ud af disse virksomheder estimeres ca. 13.000 virksomheder inden for en årrække at skulle gennemføre et ejer- eller generationsskifte. Idet dette område påvirker så mange danske virksomheder og hermed også mange ansatte, har der historisk været stor fokus på det rent politisk. Inden for de seneste år har der været en lang række reguleringer, som både har strammet og løsnet grebet af virksomhedsejerne. I 2015 vedtog regeringen i forbindelse med Finanslovsforhandlingerne for 2016 at nedsætte gaveafgiften fra 15% til 5% frem mod 2020. Dette blev gjort med det henblik at give Danmarks virksomheder bedst muligt grundlag for overlevelse på lang sigt. Det er kritisk for dansk økonomi, at virksomhederne overlever, og at det kan betale sig at drive virksomhed i Danmark. Der er dog for nyligt blev vedtaget en tilbageførsel af arveafgiften, som således med virkning fra januar 2020 forhøjer arveafgiften tilbage til 15%.
Dette har dog skabt en del uro på markedet. Nedsættelsen af arveafgiftsprocenten skete nemlig over en årrække. Det havde den uheldige konsekvens, at flere virksomhedsejere blev siddende på posten i længere tid end de burde, fordi de kunne spare nogle procenter i skat. Modsat har den nuværende regerings forslag om en stigning af arveafgiften resulteret i en masse “paniske” beslutninger om generationsskifte, til børn eller øvrige efterfølgere, som måske ikke har været klar til at overtage virksomheden endnu. Ingen af ovenstående er særligt hensigtsmæssigt, og uroen har bestemt ført en del dårlige beslutninger med sig på et samfundsmæssigt plan.
Vi vil dog i denne opgave ikke have særlig fokus på de samfundsmæssige aspekter af generationsskifte, men derimod de private overvejelser. Vi vil således have henblik på optimering af de personlige finansielle forhold, således virksomhedsejeren kan træffe optimale beslutninger, billigst muligt. Det er de færreste, der ønsker at forære skat penge. Finansieringen heraf kommer i mange tilfælde direkte fra virksomheden, og det er derfor ligeledes vigtigt at sikre virksomhedens bevarelse og overlevelse, således man ikke dræner virksomhedens likvider i forbindelse med generationsskiftet.

UddannelserHD Regnskab og Økonomistyring, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling
SprogDansk
Udgivelsesdato2020
Antal sider84