Managing the Public in an Economic Crisis Discourse: An analysis of three agents’ economic crisis communication in Denmark

Lars Christian Rudbech Nielsen

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Abstrakt

Denne kandidatafhandling fokuserer på den danske nationale diskurs om den økonomiske krise fra december 2008 til midt 2009. Det er et kig på den hegemoniske kamp, som der var om at definerer krisen igennem hvordan krisen skulle håndteres i Danmark. Kandidatafhandlingen forsøger at besvare det følgende spørgsmål: ’Hvordan påvirker den danske krise diskurs regerings ledelse af befolkningen? ’ Derudover besvares følgende delspørgsmål: 'Hvordan påvirker den internationale krise den danske økonomiske krise diskurs?' For at besvare disse spørgsmål gøres der brug Laclaus diskurs teori og af foucauldiansk koncepter, som magt, viden og governmentality. Yderligere, for at kunne observere diskursen er kandidatafhandlingen indsnævret yderligere ved at fokusere på tre agenter. De tre agenter er den danske regering, Det Økonomiske Råd og Børsen. Analysen analyserer de positioner, som de tre agent placerer sig i, i diskursen. Her kan det observeres at regeringen og Det økonomiske Råd danner ækvivalens kæde og at Børsen står i opposition til dem begge. Endvidere, ses der på hvilket subjekt og subjekt positioner der skabes i diskursen og hvilke ideal subjekter de tre agenter søger for at gennemfører deres strategier. Ved spredte intervaller fokuserer afhandlingen på den indflydelse den international debat har på den danske diskurs. Efter analysen diskuterer afhandlingen hvordan Børsen, Det Økonomiske Råd, diskursen og subjektet kan være problematisk når der ses på ledelse fra regeringen i forhold til befolkningen. Det foregår efter tre temaer. Først, indflydelsen af flere subjekt positioner i en diskurs på regerings ledelse. Derefter, i forhold til risiko ledelse og sidst diskuteres der nødvendigheden af at inkluderer den internationale krise diskurs i forhold til den danske diskurs. Det konkluderes at det er problematisk når regeringen ikke reflekterer over dens valg af viden i forhold til befolkningen. Endvidere, er det problematisk for regeringen at lede gennem produktiv magt, når dens planer er afhængige af godkendelse fra befolkningen. For det internationale konkluderes der, at det kan være problematisk når regeringen både argumenterer for at den nationale situation ikke kan sammenlignes med andre landes, samtidig med at regeringen argumenterer for at den ikke kan styrer alle de forhold, som har indflydelse på den national situation.

UddannelserCand.soc.pkl Politisk Kommunikation og Ledelse, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2014
Antal sider88