The Age of (Mis)Information? A grounded theory study of vaccination discussions on Facebook

Pia Andersen

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Abstrakt

Der er ingen tvivl om, at Internettet har haft enorm indflydelse på vores hverdag og, ikke mindst, på den måde hvorpå vi tilgår og spreder information. Før Internettet var en lang række emner, som fx videnskab, medieret af privilegerede, elitære grupper af eksperter. Disse emner er nu tilgængelige for enhver med en bredbåndsforbindelse og enhver, der har lyst, kan indgå i diskussionen af dem på diverse digitale medier. Som udgangspunkt burde denne øgede adgang til, og diskussion af, videnskabelig information, være en god ting. Men den stigende demokratisering af emner, som før var forbeholdt eksperter, skaber også visse problemer. For selvom vi har lige adgang til information, er det ikke ensbetydende med, at vi forstår og fortolker denne information på samme måde. Og der er en lang række faktorer på spil i den digitale verden, som kan være medvirkende til, at den samme information indgår i forskellige kontekster på forskellige måder - og kan have utilsigtede konsekvenser. Anti-vaccinationsbevægelsen er et godt eksempel på, hvordan den øgede adgang til videnskabelig information kan have utilsigtede konsekvenser for offentlig meningsdannelse - i et hidtil uset omfang. Denne bevægelse har været særdeles aktiv på sociale medier, hvilket har gjort diskussioner om vacciner til allemandseje og har fået synlige konsekvenser for folkesundheden verden over. Denne bevægelse og dens aktiviteter på Facebook danner udgangspunktet for denne undersøgelse. Formålet er, at afdække hvad der sker med videnskabelige diskussioner, når de pludselig bliver tilgængelige for hvem som helst på sociale medier. Filosofisk antager denne undersøgelse et socio-materialistisk udgangspunkt, som anerkender den gensidige påvirkning som materielle objekter og social praksis har på hinanden. Undersøgelsen er udført efter principperne i grounded theory hvis grundtanke er, at genere teori FRA data - og ikke den anden vej rundt. Eftersom det datasæt, der skal undersøges er meget stort i forhold til, hvad man normalt anvender grounded theory på, er der også blevet anvendt på metoder fra Big Data og datalingvistik. Data består af 3 års aktiviteter fra en anti-vaccinationsbevægelses Facebook-væg, samt deres modpart, en gruppe af forældre der antager en pro-vaccinationsposition.

UddannelserCand.merc.kom Erhvervsøkonomi og Virksomhedskommunikation, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2015
Antal sider82