Maskespillet omkring troværdighed: Om de internationalt standardsættende corporate governance-kodekser set i en interaktiv og kommunikativ kontekst

Lone Mohr Gammelgaard

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Abstrakt

De internationalt standardsættende retningslinier, som et selskab styres efter, og de principper og strukturer, der regulerer samspillet mellem ledelsesorganerne i selskabet – også kaldet corporate governance-kodekser – fastlægges overvejende af den økonomiske samarbejdsorganisation OECD, den amerikanske lovgivning i SEC og retningslinier fra EU. Det er værktøjer, der påvirker selskabsledelsen i de børsnoterede selskaber verden over. De danner således baggrund for de nationale kodekser, heriblandt det danske – Nørbyrapporten. Erhvervsskandaler forekommer dog stadig – uregelmæssigheder og egentlig svig i selskabsledelsen har kodekserne ikke sat en stopper for. Der er derfor behov for en nærmere forståelse af, om corporate governance-kodekserne fungerer efter hensigten gennem et nærmere indblik i de dynamikker, der ligger bag den løbende opdatering af disse kodekser. Det rejser en række centrale spørgsmål: Hvordan står det til med kodeksernes troværdighed – og hvad er den praktiske effekt af disse kodekser i forhold til virksomhederne? Er der ud over de formelle og synlige dagsordener også nogle skjulte dagsordener, der ligger bag kodekserne? Hvor tæt stiller det erhvervslivet og revisorstanden på en ny krise? Denne kandidatafhandling vil belyse disse problemstillinger ved anvendelse af sociologen Goffmans interaktionsteori. Dette teoriapparat, der har rod i sociologien, tillader, at corporate governance-kodekserne lader sig karakterisere som interaktive forløb, og et sådant perspektiv kan vise den dynamik, der er i at opdatere corporate governance-kodekser. I modsætning hertil ville en statisk betragtning – som de traditionelle økonomiske deterministiske modeller anlægger - primært vise, at kodekserne blot er retoriske platforme, der ikke betyder andet for de involverede aktører end, at de vil følge en fælles og officiel dagsorden.

UddannelserCand.merc.aud Regnskab og Revision, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling
SprogDansk
Udgivelsesdato2010
Antal sider96