Women, Mentoring, and the (Re)Production of (Fe)Male Leadership: An examination of the governmental and gendered consequences of Djoef´s talent mentor programme

Jette Sandager

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Abstrakt

I dagens Danmark er kvinder bedre uddannet end mænd. Ikke desto mindre ses det, at kvinder langt fra er repræsenteret i de forskellige ledelseslag i ligeså høj grad som mænd. Kvinders lave repræsentation i ledelseslagene betragtes som et kæmpe talentspild af Danmarks største organisationer, der særligt har taget metoden mentoring i brug for at højne antallet af kvinder i dansk ledelse. Mentoring er en metode, der har vundet stor popularitet, og mængden af litteratur inden for feltet er stor. Litteraturens fokus er dog ofte på numeriske resultater og ikke på substantielle resultater. Dette speciale bevæger sig væk fra undersøgelser af mentorings numeriske resultater og undersøger i stedet mentorings substantielle resultater. Dette gøres ved at undersøge, hvilke betingelser for subjektivitet mentoring sætter for lederskab. Med udgangspunkt i den mentoring, der finder sted i DJØF’s Talent Mentor Program argumenterer specialet for, at mentoring sætter maskuline former for subjektivitet som betingelse for lederskab. Dette konkluderes på baggrund af en analyse af, hvordan mentoring, gennem lingvistiske sandhedsproduktioner og forskellige affektive påvirkninger, guider kvinder til at adoptere en række maskuline adfærdstræk og distancere sig fra en række feminine adfærdstræk. I forlængelse af specialets argumentation diskuteres det, hvordan de former for maskulin subjektivitet, som mentoring sætter som betingelse for lederskab, fører til en (re)produktion af former for subjektivitet, der typisk knyttes til mænd og den mandlige krop. Derfor bringer mentoring også – på paradoksal vis – et højt antal kvinder ind i ledelse på en præmis, der simultant ekskluderer kvinder og den kvindelige krop fra ledelsesfeltet. På baggrund af specialets afsluttende diskussion konkluderes det, at de maskuline former for subjektivitet, som mentoring sætter som betingelse, for lederskab kan lede til stagnation – og potentielt regression – i antallet af kvinder, der træder ind i fremtidens ledelsesfelt. Dette skyldes, at en vedblivende (re)produktion af subjektivitetsormer, der knyttes til mænd og den mandlige krop, vil kunne resultere i, at mænd kontinuerligt anses som det mest åbenlyse valg til besættelse af ledelsesposter.

UddannelserCand.soc.pkl Politisk Kommunikation og Ledelse, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2016
Antal sider79