Problemer med partnering i praksis

Maja Rüttel Spanning

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Abstrakt

Denne undersøgelse bygger på indsamling af data fra 17 forsøgsbyggerier udført i partnering med støtte fra Byggeriets Udviklingsfond. Sagernes erfaringer mht. partnering er indsamlet og behandlet primært ud fra et kvalitativt perspektiv. Formålet er, at identificere de primære problemområder i forhold til at anvende partnering i praksis. Forsøgsbyggeriernes konklusioner er analyseret med afsæt i Cooper og Slagmulders teorier omkring Inter Organizational Cost Management (IOCM), og beskæftiger sig i mindre grad med emner fra organisationsteorien omkring kulturer og modstand mod forandringer samt ”open-book”-problematikken. Der er ikke overbevisende store gevinster at spore på produktsiden i forsøgsbyggerierne, men langt de fleste sager melder om gode gevinster på processiden – bedre samarbejde og færre konflikter, hvilket i sidste ende kan omsættes til økonomi og kvalitet for de deltagende parter i deres daglige arbejde. Når det kommer til de områder, der ser ud til at volde flest problemer i forhold til at anvende partnering i praksis, så er de 2 hovedproblemer manglende opretholdelse af tillid og dårlig forståelse for partneringprocessens indhold. Dette er problemer, der ser ud til at bunde i, at det ikke altid er de rette parter med rette kvalifikationer og indstilling, der indgår i de undersøgte partneringsamarbejder. I sidste ende er det et problem som også smitter af på hvordan partneringprocessen forløber og hvordan partneringgrundlaget defineres og incitatmentsordningerne udformes. Den manglende tillid giver ligeledes problemer i forhold til at åbne regnskabsbøgerne, sådan som det er tanken med partnering. Resultaterne fra undersøgelsen peger altså på en del problemer i forhold til at anvende partnering i praksis, og indikerer at branchen stadig har meget at lære, når det kommer til at anvende partnering og ændrede samarbejdsformer. Når man kigger på forsøgsbyggerierne, ser det ud til at partnering, i sin fuldt udbyggede form, tilsyneladende ikke anvendes, og der er herved mange af partneringens kerneaspekter, der synes at gå tabt på sagerne. Slutteligt giver denne rapport sit bud på, hvordan fremtidsperspektiverne for partnering i den danske byggebranche måske ser ud.

UddannelserHD Økonomistyring og Procesledelse, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling
SprogDansk
Udgivelsesdato2009
Antal sider67