Innovation og/eller effektivitet

Charlotte Rehné Jensen

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Abstrakt

Formålet med denne opgave er, at undersøge hvordan man bedst strukturerer en organisation, så den både er effektiv og innovation. Innovation defineres i denne sammenhæng som: ”Innovation i erhvervslivet handler om at omsætte nytænkning til kommerciel værdi”. Opgaven tager primært udgangspunkt i hvilke strukturelle karaktertræk der understøtter innnovation. For at tydeliggøre de forskellige organisatoriske karaktertræk en virksomhed kan indeholde, benyttede jeg Gareth Morgans metaforiske fremstilling af organisationen som henholdvis en maskine og en organisme. Her kunne jeg konkludere at den mekaniske organisation i høj grad er effektiv, men kan virke hæmmende for innovation. Den organiske organisation har derimod karaktertræk der understøtter innovation, men vil ofte være mindre effektiv end den mekaniske organisation. Ud over den strukturelle opbygning, så jeg også nærmere på organisationens kultur og fandt ud af, at organisationer der har en kultur der understøtter læring, har en bedre chance for at være innovativ. Dernæst undersøgte jeg hvordan processer og arbejdsmetoder kunne påvirke organisationens evne til innovation. Her fandt jeg at ”process management” ofte vil reducere meget eksplorative innovationer, og i stedet medføre flere inkrementelle innovationer. Dette skyldes at process management har til formål, at højne effektivitet samt begrænse variation. Jeg fandt dog også ud af, at hvis man understøtter sine innovationsaktiviteter med en defineret proces, er det lettere at sikre at innovation sker med udgangspunkt i kunden og markedet, og at den følger den strategiske retning udstukket af organisationen. Jeg konkluderede derfor, at organisationen skal være klar over hvilken type af innovation den ønsker at fremavle, når den bestemmer hvor faste rammer der skal sættes for innovationsprocessen. Endelig fandt jeg frem til at en måde at sikre at organisationen både kan understøtte effektivitet og innovation er ved hjælp af en organisationsform der blandt andet kaldes ”den tohåndede organisation”. Karakteristika for denne organisationsform er, at den indeholder en intern differentiering. Det vil sige en fysisk, strukturelt og kulturelt adskillelse af enkelte afdelinger. Dette muliggør at man, kan benytte forskellige organisatoriske tilgange til de opdelte enheder. Udover differentieringen er denne organisationsform dog også nødt til at have visse karaktertræk, der samtidig kan understøtte en integration af hele virksomheden. I opgaven nævner jeg en fælles klar enslydende vision, brugen af tværgående projektarbejde og endelig et senior ledelses team der forstår at understøtte denne dobbelttydighed som værktøjer til dette formål.

UddannelserHD Økonomistyring og Procesledelse, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling
SprogDansk
Udgivelsesdato2009
Antal sider98