Containing Value: An ideological critique of Creating Shared Value

Christian Daugaard Jacobsen

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Abstrakt

Samfundet udfordres i disse dage fra alle sider. Global opvarmning og klimaudfordringer, finansielle kriser, krige, stigende social ulighed og robotternes komme. På samme tid er vi flere mennesker end nogensinde på kloden, og flere mennesker der har det godt. Begge perspektiver er empirisk dokumenterbare, og udfordrer på samme tid det kapitalistiske system. Corporate Social Responsibility (CSR), på dansk virksomheders sociale ansvar, er en af mange løsninger på kapitalismens problemstillinger. Med en opkomst i det tidlige 20. århundrede er CSR vokset til i vore dage nærmest at være allestedsnærværende. Opmærksomheden på de globale udfordringer er voksende, og det samme er mistilliden til virksomheder. Det er blandt andet set i dette lys, at CSR er kommet frem. Virksomhederne har nemlig nu et bud på, hvordan deres egne og samfundets interesser kan være forenelige. Inden for det teoretiske felt for CSR hersker der i øjeblikket et særligt begreb, formuleret af Harvard professor Michael E. Porter & Mark R. Kramer, kaldet Creating Shared Value (CSV). Begrebet har sit ophav i CSR-teori, men forsøger samtidig at afvige fra denne tradition. Porter & Kramer fremsiger med deres begreb en forestilling om, hvordan virksomheder og samfundets interesser kan forenes: Gennemt delt værdiskabelse. Med begrebet har Porter & Kramer ikke bare til hensigt at fremlægge nye strategiske handlemåder for virksomheder, men samtidig udfordre kapitalismen til at blive endnu mere effektiv og derigennem øge værdiskabelsen globalt. Nærværende speciale anskuer gennem et ideologikritisk og psykoanalytisk perspektiv inspireret af den slovenske filosof Slavoj Žižek Porter & Kramers begreb om delt værdiskabelse ved at iagttage, hvorledes forestillinger om værdi, at dele, og kapitalisme formes i særlige meningskonstruktioner. Dertil har specialet til hensigt at undersøge, hvordan Porter & Kramers begrebsunivers er formuleret ud fra ideologiske forestillinger og samtidig iagttage, hvordan Porter & Kramer anskuer kapitalismens udfordringer i dag. I specialet konkluderes det, at Porter & Kramers begreb om delt værdiskabelse, til dels gennem deres forestilling om virksomheden som subjekt, deres definition af værdi samt deres kapitalismens funktionalitet, er udtryk for en neoliberal logik. Denne styres af en økonomisk tankegang, hvori virksomhedernes profitmotiv kommer før samfundets gode, til trods for at begrebet tilsyneladende hævder, at gensidig værdiskabelse er mulig. Endeligt iagttages begrebet som post-politisk, idet den politiske repræsentation i begrebet fremhæver partikulære interesser og samtidigt indskrænker det politiske mulighedsrum, hvor kapitalismen kan udfordres.

UddannelserCand.soc.pkl Politisk Kommunikation og Ledelse, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2015
Antal sider81