Værdiansættelse af Lundbeck: Køb af Ovation

Martin Løfqvist

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Abstrakt

Formålet med denne værdiansættelse er i korte træk, at værdiansætte Lundbeck ud fra kendte teorier og metoder. Målet for opgaven, vil blive forsøgt nået ved i første omgang, at danne sig et overblik over hvilken virksomheden Lundbeck egentlig er. For derefter at kigge nærmere på nogle af se stærke sider og muligheder som virksomheden har, samt de risici som Lundbeck selvfølgelig også har. Det vil med andre ord sige gennem en strategisk analyse. Derefter vil der blive lavet en regnskabsanalyse, som senere vil blive brugt i sammenhæng med den strategiske analyse, til fastlæggelse af proforma regnskaberne. Disse budget vil ligge til grund for den endelige værdiansættelse. Til sidst vil jeg prøve, at se nærmere på Lundbecks køb af Ovation, og hvilken indflydelse det har fået på værdiansættelsen af Lundbeck. Det egentlige formål er altså, at se på om købet af Ovation, har en positiv indvirkning på værdien af Lundbeck.

UddannelserHD Finansiering, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling
SprogDansk
Udgivelsesdato2009
Antal sider73