Skattepligtig eller skattefri virksomhedsomdannelse: Og hvad betyder den nye skattereform herfor?

Morten Bengaard Poulsen

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Abstrakt

Det er den-ne opgaves hensigt at kunne bidrage til at gøre reglerne omkring omdannelse af personlige virksomheder mere overskuelige. Herudover er det ambitionen at redegøre for de skattemæssi-ge konsekvenser, der er for virksomhedens ejer, hvad enten han forsætter med at drive virk-somheden i personligt regi eller omdanner den til et selskab. Analysen vil indeholde en samlet opgørelse over den skat, som virksomhedens ejer vil skulle betale over en årrække, samt sammenholde denne skat med de indtægter, som ejerne modtager fra virksomheden/selskabet.

UddannelserHD Regnskab og Økonomistyring, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling
SprogDansk
Udgivelsesdato2009
Antal sider205