Hempels danske returmaling: Optimering af en returproces

Lars Rohbrandt

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Abstrakt

Hempel håndterede i 2008 over 80.000 liter returmaling fra det danske marked. Af de over 80.000 liter returmaling blev 65 % genanvendt i den danske produktion. Med den danske produktions nedlukning i 2010, forsvinder muligheden for fremover at genanvende returmalingen i Danmark, og dermed risikerer Hempel at skulle destruere op mod 75 % af alt den returmaling, der kommer tilbage fra det danske marked. Hensigten med denne hovedopgave har været at undersøge, hvordan returprocessen for returmaling i Hempels danske forsyningskæde kan forbedres. Desuden har det været formålet at finde årsagerne til, hvorfor malingen returneres og omkostningerne forbundet med dette. Resultaterne af disse analyser har til formål at finde en løsning hvorpå returmalingen kan reduceres, samt belyse den fremtidige problemstilling vedrørende nedlæggelsen af produktionen, og dermed fremtiden for returprocessen. Undersøgelserne i denne hovedopgave er baseret på 6 kvalitative interviews med respondenter fra Hempel og en større dansk marinekunde, Odense Staalskibsværft A/S. Odense Staalskibsværft A/S danner endvidere rammen om et casestudie af returprocessen i forbindelse med marinesegmentet. Der er til denne opgave også indsamlet empiri i form af statistiske data vedrørende returmalingen og et dokument vedrørende returpolitikken. Den indsamlede empiri anvendes i analyserne af Hempels Reverse Logistics, optimering af returprocessen via Lean og omkostninger forbundet med håndteringen af returmaling. Konklusionerne i denne hovedopgave viser, at Hempel kan reducere returmalingen, og samtidig nedbringe mængden af maling, der skal destrueres i fremtiden. Dette kan opnås ved at optimere arbejdsgangene i arbejdet med marinesegmentet, som stod for mere end 50 % af returmalingen i 2008. Endvidere vil indførelsen af Lean i returprocessen og mere fokus på Hempels Reverse Logistics bidrage positivt til returprocessen. Konsekvenserne ved ikke at gøre dette vil være at op mod 75 % af returmalingen i fremtiden skal destrueres, hvilket betyder en forventet merudgift på op mod DKK 1,4 mil. årligt.

UddannelserHD Supply Chain Management, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling
SprogDansk
Udgivelsesdato2009
Antal sider104