Generationsskifte af en personlig virksomhed med succession i levende live

Erling Kyed

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Abstrakt

Der er de færreste, der kender de nøjagtige regler ved salg af virksomhed og ikke mindst reglerne for succession i skatter i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Samtidig venter mange selvstændigt erhvervsdrivende for længe med at tænke på, hvad der skal ske med deres virksomhed, efter de ikke selv kan eller vil drive den mere. Den simple løsning er selvfølgelig bare at lukke virksomheden, men på den måde vil specielt virksomhedens kunder og eventuelle ansatte skulle finde alternative leverandører og arbejdspladser. Der vil derfor være interesse for, at virksomheden drives videre på en eller anden måde. Et salg af virksomheden kunne derfor være en løsning, men det ville udløse beskatning af beskatning af genvundne afskrivninger ved salg af de nedskrevne anlægsaktiver samt ejendomsavancebeskatning ved salg af erhvervsejendom og ikke mindst beskatning af opsparet overskud, hvis ejeren har valgt at anvende virksomhedsskatteordningen, Alternativet er, at der er nogen der overtager (succederer) i den skattebyrde (den udskudte skat) der ligger i virksomheden og dens aktiver - et generationsskifte. Generationsskifte i virksomheder er ikke bare noget man gør her og nu. Et generationsskifte skal planlægges for at finde den mest optimale ordning for både køber og sælger. Hovedopgavens formål er at beskrive reglerne om salg af virksomhed og succession i skatter vedrørende generationsskifte i personlige virksomheder i levende live og vise hvordan et generationsskifte i en virksomhed, drevet af en selvstændig erhvervsdrivende, kan gennemføres. For at kunne vise, hvad det betyder økonomisk for sælger udarbejdes beregninger på de forskellige løsninger, der viser sælgers provenu ved salget/overdragelsen af virksomheden, købers pris samt vurdering af købers situation ved de valgte løsninger på kort og lang sigt.

UddannelserCand.merc.aud Regnskab og Revision, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling
SprogDansk
Udgivelsesdato2009
Antal sider97