Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af den unoterede virksomhed LEGO A/S (Koncernniveau)

Jakob Dueholm Bach

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Abstrakt

I denne rapport værdiansættes LEGO Koncernen på baggrund af en strategisk-regnskabsanalyse. Markedet for legetøj analyseres, og de vigtigste markeder identificeres. LEGO Koncernen sammenlignes bl.a. med væsentlige konkurrenter som Mattel og Hasbro. Værdiansættelsen gennemføres ved anvendelse af DCF-modellen, og resultatet sammenlignes med en relativ værdiansættelse (P/E). Den estimerede værdi af egenkapitalen bliver i DCF-modellens hovedscenarie ca. 48,9 mia. DKK., mens den maksimale værdi på baggrund af (P/E) bliver 45,9 mia. DKK. Der simuleres på resultatet via en følsomhedsanalyse. Det undersøges supplerende, om eksempelvis manglende diversifikation hos hovedaktionæren, eller illikviditet skal medføre reduktion af værdien.

UddannelserHD Finansiering, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling
SprogDansk
Udgivelsesdato2010
Antal sider112