Strategisk analyse og værdiansættelse af Fiat Spa

Thomas Skov Blicher

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Abstrakt

Formålet med denne opgave er et forsøg på korrekt at værdiansætte Fiat. Formålet med værdiansættelsen er at analysere om den nuværende markedspris på Fiats aktier er over- eller undervurderet. For at forsøge at nå dette mål har jeg valgt at dele opgaven ind i fire hoved kapitler der består af; En strategisk analyse, en regnskabsanalyse, budgettering og endelig en værdiansættelse. I den strategiske analyse er der blevet kigget på de eksterne forhold der påvirker Fiat og de interne forhold der gør sig gældende. Fiat har et stærkt brand og med opkøbet af "storebror" Chrysler er dette brand blot blevet stærkere. Fiat har en enestående mulighed for at skabe fremtidig vækst på deres nye markeder over hele verden. Ikke kun "emerging markets" men også på de markeder hvor det enten kun er Chrysler eller Fiat der traditionelt har opereret. Det vurderes at Fiat er strategisk gearet til deres fremtid og at de vil fortsætte deres positive udvikling. I regnskabsanalysen er Fiats regnskabspraksis blevet undersøgt og det er vurderet at Fiats årsrapport giver et sandt og korrekt billede af selskabet økonomiske position. Fiats årlige opgørelser, herunder Balance, resultatopgørelse og egenkapitals opgørelse, er blevet reformuleret for nærmere at kunne undersøge deres nøgletal. Baseret på dette er der opstillet et budget udarbejdes en værdiansættelse efter DCF modellen (Discounted Cash Flow). Den fundne værdi ved DCF modellen bliver herefter efterprøvet ved multiple metode. Den umiddelbare konklusion er at Fiats aktie er undervurderet.

UddannelserHD Regnskab og Økonomistyring, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling
SprogDansk
Udgivelsesdato2014
Antal sider89