Betingelserne for ledelse i den offentlige sektor som følge af New Public Management

Joakim Sandberg

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Abstrakt

Den overordnede interesse med dette projekt er at undersøge: ”Hvordan fremstår betingelserne for ledelse i den offentlige sektor i dag?”. Denne undersøgelse tager udgangspunkt i to spørgsmål. Den ene analyse skal undersøge skellet mellem offentlig og privat ledelse med fokus på NPM. I denne problematik lægger der ikke blot en interesse i at undersøge, hvordan skellet ser ud i dag. Jeg ønsker også at belyse, hvordan skellet mellem offentlig og privat ledelse har udviklet sig over de sidste godt 25 år, som følge af, at der er introduceret NPM. Den anden analyse tager udgangspunkt i en nutidig periode, da jeg ønsker at undersøge, hvordan offentlig ledelse italesættes af en privat og offentlig organisation. I denne analyse vil jeg belyse, hvordan to organisationer, der begge beskæftiger sig med offentlig ledelse, italesætter offentlig ledelse ud fra deres udgangspunkt som privat og offentlig organisation. Specialet følger derfor to spor: et diakront og et synkront. Det diakrone er en semantisk, historisk ledelsesanalyse af skellet mellem offentlig og privat ledelse fra start 1980´erne og frem til dag. Jeg skitserer udviklingen af skellet mellem offentlig og privat ledelse, fra der først blev introduceret NPM og frem til i dag. Med den synkrone analyse lægger jeg et snit i slutningen af den semantiske analyse. Her iagttager jeg, med udgangspunkt i Ernesto Laclau´s diskursteori, hvordan offentlig ledelse italesættes, hvilket vil blive belyst gennem en analyse af en offentlig og privat organisations italesættelse af offentlig ledelse

UddannelserCand.soc.pkl Politisk Kommunikation og Ledelse, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling
SprogDansk
Udgivelsesdato2009
Antal sider90