Blurring the lines of change communication: Change communication in a deliberate strategy at Novozymes

Casper Naundrup Hansen & Mads Molin Heisselberg

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Abstrakt

I denne komplekse og konstant foranderlige verden, er virksomheder og akademikere optaget af forandringskommunikation. I dette kommunikative felt finder vi en tendens, der peger mod en symmetrisk tilgang til forandringskommunikation. Dermed bliver lineær og asymmetriske tilgange til forandringskommunikation ofte beskrevet som begrænsede. Igennem en planlagt strategiændring hos virksomheden Novozymes undersøger vi typen af kommunikative tilgange og planlægningen af disse. Motivationen for denne kandidatafhandling er at opnå en dybere grad af forståelse af samspillet mellem symmetriske og asymmetriske tilgange til forandringskommunikation i en strategisk sammenhæng. Den planlagte strategiændring omhandlede ledelsesskiftet fra Steen Riisgaard til Peder Holk Nielsen. Denne forandringsproces var almen viden både internt og eksternt år før selve skiftet. Forandringsprocessen blev ydermere interessant da en omstrukturering af hele organisationen gjorde processen mere kompleks. Vores analyse har været rodfæstet i et social konstruktivistisk perspektiv. Dette har bevirket at vi har anskuet forandringsprocessen som værende en social konstruktion mellem organisatoriske aktører. Vi har valgt et casestudie hvor empirien har bestået af kvalitative interviews som er indsamlet gennem semistrukturerede interviews. Disse anerkender at organisatoriske aktører har hver deres realitetsforståelse og forskellige fortolkninger. Vores teoretiske ramme har været baseret på strategityper af Mintzberg og Waters i samspil med programmatiske og participatoriske tilgange til forandringskommunikation. Ydermere inddrages et lingvistisk aspekt vedrørende framing. Igennem vores analyse kunne vi konkludere at forandringsprocessen passede på både en perfekt deliberat og en planlagt strategitype. Dertil kunne vi se at Novozymes udfordrede forståelsen af programmatiske tilgange som udelukkende envejs-kommunikation. Vi fandt ydermere et samspil mellem programmatiske og participatoriske tilgange til forandringskommunikation. Dertil fandt vi flere forsøg på at påvirke usikkerhedsdannelsen gennem framing. Vores resultater førte til en forståelse som gav grundlag til en model. Denne model anerkender en deliberate strategi som i første stadie muliggør brugen af programmatiske tilgange til forandringskommunikation. Dernæst inddrager modellen en forståelse af kontekst. Dette opnås gennem participatoriske tilgange, og afsluttende bliver samspillet mellem de to tilgange muliggjort. Vi anerkender at denne model ikke er klar til brug i praksis, men den peger mod en forståelse af forandringskommunikation vi finder interessant.

UddannelserCand.merc.kom Erhvervsøkonomi og Virksomhedskommunikation, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2013
Antal sider126