Tanke for sprog: En komparativ analyse af korrelationen mellem sprogbrug og organisationskultur i fire virksomheder.

Iben Solveig Skov

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Abstrakt

Min idé til specialet tager afsæt i Michel Foucaults bog, Ordene og tingene (1999), hvor han påstår at sproget er en konstituerende del af tankerne, og et oplæg af professor ved CBS Iørn Korzen hvor han fokuserede på sammenhængen mellem et lands kultur og et lands sprogbrug. Sprog anses hovedsageligt som et simpelt kommunikationsmiddel. Sammenhængen mellem sprog og tanke er først blevet taget op i nyere tid, bl.a. af Michel Foucault - og en gruppe forskere på CBS. Også helt nye sprogretninger, som f.eks. diskursanalysen og strukturalistisk sprogfilosofi, påstår at ”vores adgang til verden altid går gennem sproget” (Winther Jørgensen og Phillips, 1999, s.17). Sproget repræsenterer virkeligheden og er med til at skabe den (Winther Jørgensen og Phillips, 1999, s.17). Professorer på CBS (professor ved italiensk Iørn Korzen og professor ved fransk Lita Lundquist) påviser endog at historiske, kulturelle og sociale faktorer har indflydelse på sproget (Korzen, 2005a, s.11-12). Tanken kan ikke analyseres på samme måde som sproget. Men den udtrykkes blandt andet gennem kulturen, og det er fuldt ud anerkendt at kultur symboliserer kollektive tankestrømninger. Hofstede definerer således en kultur som ”den kollektive programmering, der adskiller medlemmer af en gruppe eller kategori fra medlemmer af en anden” (Hofstede, 1999, s.22). På samme måde er en virksomheds kultur et symbol på virksomhedens ’tanker’. Dette vil jeg komme nærmere ind på i kapitel 3. Hvor stor sammenhæng der er mellem sprog og tanke, er et spørgsmål der er meget abstrakt og uhåndgribeligt. Mit projekt skal ikke ses som et svar på dette abstrakte spørgsmål, men som en tilgangsmåde. Jeg vil kun forsøge at berøre en lille del af dette spørgsmål i mit speciale. Dette vil jeg gøre ved at undersøge sammenhængen mellem sprog og kultur, eller rettere sprog og organisationskultur.

UddannelserCand.ling.merc Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation (Interkulturel Marketing), (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling
SprogDansk
Udgivelsesdato2008
Antal sider186