Finanskrisen i historisk perspektiv

Claus Nørbjerg Søndergaard

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Abstrakt

Indledningsvis vil jeg kigge lidt bagud i historien på tidligere økonomiske kriser. Jeg vil kort beskrive de væsentligste forhold omkring dem, og derpå se om der er nogle generelle forhold der går igen ved de forskellige kriser. Hvis det er tilfældet, bør det være muligt at opstille en række af indikatorer, der fremadrettet kan få alarmklokkerne til ringe, så vi i god tid har mulighed for at reagere, hvis indikatorerne peger i retning af en ny krise. Herpå vil jeg gå i dybden med krisen der startede i 2007, og som det på nuværende tidspunkt er for tidligt at konkludere, om vi står midt i, eller om vi er ved at have overstået. Jeg vil gennemgå de vigtigste milepæle i krisen, kigge på sammenfald med tidligere kriser og se på specielle forhold, der har gjort sig gældende denne gang. I den forbindelse vil jeg også prøve at kigge lidt på den teoretiske tilgangsvinkel. Mange højtrespekterede økonomer har i tidens løb givet deres bud på kriseteorier, og måske kan nogle af disse teorier fremhæves, mens andre eventuelt må forkastes. Slutteligt i analysen vil jeg prøve at kigge fremad. Er der noget i vores adfærd, vi skal have taget op til overvejelse, så vi ikke havner i samme situation igen, eller er det alene en opgave for politikere og myndigheder at regulere os ud af problemerne. Pengeinstitutterne kunne måske gøre klogt i at revurdere deres risikostyringsmodeller, som set i bakspejlet ikke lige just virker til at have levet op til forventningerne. Jeg vil i udgangspunktet forsøge at have en global makroøkonomisk tilgangsvinkel til tingene, hvor der dog vil blive lagt mest vægt på forholdene i den finansielle sektor. Specielle forhold omkring Danmark vil nok også skinne igennem nogle steder i opgaven.

UddannelserHD Finansiering, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling
SprogDansk
Udgivelsesdato2010
Antal sider56