De danske kvantumsgenitivers syntaks og semantik

Per Anker Jensen

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Abstrakt

Kvantumsgenitiver er et sparsomt belyst emne og har gennem mange år stået helt i skyggen af diskussionen om bestemmergenitiverne. Denne artikel præsenterer en integreret syntaktisk og semantisk teori om kvantumsgenitiver som en to meters fiskestang og en tre retters menu. De vigtigste tidligere analyser gennemgås, særligt Kristian Mikkelsens i Dansk ordföjningslære og Hansen & Heltofts i Grammatik over det danske sprog (GDS). Artiklen underbygger syntaktisk og semantisk Mikkelsens begrebsanalyse af disse genitiver, mens det påvises at analysen i GDS er tvivlsom både semantisk og topologisk. Jeg viser at kvantumsgenitiver er distributionelt ækvivalente med attributive adjektivfraser og omfatter to undertyper, ”målsgenitiver” og ”konstitutivgenitiver”. Syntaktisk er disse genitivtyper helt ens og følges begge af ubestemt form af evt. attributive adjektiver (i modsætning til bestemmergenitiver, der kræver bestemt form af adjektivet). Men de adskiller sig semantisk. Mens målsgenitiverne semantisk set kun er målsangivelser, denoterer konstitutivgenitiverne derudover en meronymisk relation mellem de to nominaler i konstruktionen. I kraft af meronymien er konstitutivgenitiverne semantisk i berøring med bestemmergenitiverne, men mens sidstnævnte har helheds-termen som en del af genitiven, har konstitutivgenitiverne del-termen indlejret i genitiven. Den teoretiske ramme for de syntaktiske og semantiske analyser er formel og inddrager generativ leksikonteori i analysen af de danske substantivers semantiske komposition. Fremstillingen er uformel, men de vigtigste syntaktiske og semantiske repræsentationer er medtaget med udførlig forklaring.
Bidragets oversatte titelThe Syntax and Semantics of Danish Quantity Genitives
OriginalsprogDansk
TidsskriftNyS : Nydanske Sprogstudier
Vol/bind52-53
Sider (fra-til)39-78
Antal sider40
ISSN0106-8040
DOI
StatusUdgivet - 2017

Emneord

  • Kvantumsgenitiver
  • Målsgenitiv
  • Konstitutivgenitiv
  • Meronymi
  • Formel syntaks og semantik
  • Qualia-struktur

Citationsformater