Säkerhetsöverlåtelse - pant eller omsättningsköp?

Patrik Lindskoug

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Abstrakt

I det nyligen publicerade betänkandet SOU 2015:18, Lösöreköp och registerpant, föreslås att traditionsprincipen ska avskaffas och att borgenärsskydd ska tillerkännas en förvärvare redan vid avtal om köp av lösöre respektive en panthavare vid registrering av panträtt i lösöre, i båda fallen oavsett om det sker någon besittningsförändring av egendomen eller ej. Den mellanform mellan köp och pant som brukar betecknas säkerhetsöverlåtelse förbigås i de lämnade lagförslagen; tanken är att sådana transaktioner framöver ska kategoriseras antingen som köp eller som pant. Frågan om hur denna kategorisering ska gå till ges emellertid begränsat utrymme. I artikeln tas betänkandet i denna del som utgångspunkt för en redogörelse för hur rättsläget har utvecklats och nu ser ut i Danmark, där bedömningar och kategoriseringar av nämnda slag har genomförts (på olika sätt) under ett par århundraden.
OriginalsprogSvensk
TidsskriftSvensk Juristtidning
Vol/bind100
Udgave nummer4
Sider (fra-til)313-334
ISSN0039-6591
StatusUdgivet - 2015

Citationsformater