Leading Indicators of Distress in Danish Banks in the Period 2008-12

Birgitte Vølund Buchholst, Jesper Rangvid

Publikation: Working paperForskning

Abstract

Flere små og mellemstore pengeinstitutter i Danmark er blevet nødlidende, siden den finansielle krise brød ud. I denne analyse anvendes multipel logistisk regression til at identificere, hvilke faktorer der karakteriserer nødlidende pengeinstitutter i Danmark i perioden 2008-12. Faktorerne udvælges fra en bred vifte af forklarende variable, dvs. modellen er ubegrænset. Den estimerede model identificerer de nødlidende pengeinstitutter forholdsvis godt. De variable, der tilsammen bedst beskriver sandsynligheden for, at et pengeinstitut bliver nødlidende, er instituttets kapitaloverdækning i forhold til risikovægtede aktiver, den 3-årige gennemsnitlige udlånsvækst lagget 2 år, ejendomseksponering samt et mål for stabil finansiering (den såkaldte funding-ratio). Variablene er alle fratrukket sektorens gennemsnit for at tage højde for den generelle udvikling i perioden.
Baseret på erfaringer fra denne og tidligere kriser introducerede Finanstilsynet tilsynsdiamanten i 2010 som en del af deres tilsyn med pengeinstitutter. Der estimeres en multipel logistisk regressionsmodel med afvigelser fra tilsynsdiamantens pejlemærker som forklarende variable for at vurdere, om variablene i tilsynsdiamanten adskiller sig fra den ubegrænsede model. Overordnet set understøtter analyserne fastsættelsen af pejlemærker. Resultaterne af denne analyse viser, at afvigelser fra pejlemærkerne vedrørende ejendomseksponering og funding-ratio er statistisk signifikante med forventede fortegn, hvorimod afvigelser fra pejlemærkerne vedrørende udlånsvækst, store engagementer og likviditetsoverdækning er statistisk insignifikante.
OriginalsprogEngelsk
UdgivelsesstedKøbenhavn
UdgiverDanmarks Nationalbank
Antal sider37
StatusUdgivet - sep. 2013
NavnDanmarks Nationalbank. Working Papers
Nummer85
ISSN1602-1193

Citationsformater