Kommentar til Lov 2011-12-28 nr. 1372 om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne og universitetsloven

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Citationsformater