Fra værdi til invitationer: Offentlig værdiskabelse gennem affekt, potentialitet og begivenhed

Thorbjørn Vittenhof Fejerskov

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

62 Downloads (Pure)

Abstrakt

Gennem de sidste tre årtier har debatten om velfærdsstaten raset. En af de primære problematikker, der former debatten, handler om hvilken velfærd har vi råd til nu såvel som i fremtiden? Men det er ikke kun en debat omkring økonomi, men også en debat om, hvordan kan vi tænke vores velfærdssamfund og dets organiseringer på nye måder?
Så velfærd er sat på spil – og dermed er vores velfærdsorganisationer også sat i spil. Og det skaber spændinger, usikkerheder. Og nok på mere end én måde. For det er også en præmis der aktualiserer og centrerer spørgsmålet om en kvalitativt bedre velfærd, gennem nye typer af offentlige organiseringer og nye perspektiver på offentlig værdiskabelse.
I afhandlingen stiller jeg derfor forskningsspørgsmålet:
Hvorvidt og hvordan kan offentlige organisationer muliggøre og fabrikere offentlig værdi gennem organiserende fællesskaber? Og hvorvidt og hvordan, kan de forstærke de kvaliteter de er med til at fabrikere, som har værdi?
Til at åbne forskningsspørgsmålet op og centrere mine teoretiske og empiriske bevægelser lægger jeg et guidende fokus der lyder: Hvordan kan de offentlige organisationer arbejde med de relationelle spændinger i den forøgede kompleksitet, som værende de åbninger der muliggør nye organisationsbevægelser og også på en måde, så det faktisk skaber og muliggører offentlig værdi?
Afhandlingens eksperimenter dermed med offentlig værdi og de organiseringer der kan fremme den. Den ligger inden for og i relation til den Offentlig Administrations Litteratur omkring Offentlig Værdiskabelse (Public Value Creation, PVC). En litteratur der dog er præget af en mangel på empirisk forskning og en for svag teoretisering af værdi og organisation til at kunne understøtte intentionerne omkring PVC som en generativ og tværgående forståelse.
Så for at kunne bidrage med teoretiske perspektiver, så indhenter jeg teoretiseringer fra den processuelle del af Organisations Teorien (OT). Teoretiseringer som jeg bruger til at etablere en forskydning fra den formelle offentlige organisation og et fokus på organisatoriske grænser og strukturer, for i stedet så at kunne rette analytisk opmærksomhed på den forbindende kraft i heterogene organisatoriske aktørers sammenstød i begivenheder.
Disse teoretiseringer bruger jeg dog hurtigt som et springbræt til at kunne trække på den Canadiske filosof Brian Massumi og hans teoretiseringer omkring affekt og værdi. For ved at lade afhandlingen have en primær teoretisk informering fra Brian Massumis konceptualiseringer, kan jeg eksperimentere med en forståelse af offentlig værdi som omhandlende værdi og merværdi i dets fulde aktiverende og inkluderende kvalitative spektrum; som merværdien af livet. Således bevæger jeg mig omkring offentlig værdiskabelse og offentlig værdi gennem et forslag hvor værdi ses som immanente singulære kvaliteter, og hvor værdiskabelse derfor bliver til et spørgsmål om at skabe direkte intensiveringer af de kvalitative erfaringer.
For at kunne forstå og åbne Massumis forslag op, så bevæger jeg mig ikke kun omkring hans teoretisering af værdi og værdiskabelse, men også gennem hans teoretiseringer af affekt og begivenhed. Jeg lader afhandlingen være informeret af hans forslag omkring, at affekt kan ses som intensitet, som relationelle spændinger og non-lineære processer. Processer der i deres feedback-dynamikker skaber en margin af og for foranderlighed. Således bliver denne affektive vinkling også en yderlig åbning af, hvorledes vi kan forstå organiseringer og hvorledes den forbindende kraft i begivenheder muliggører og på differencerne vis skaber organiserende fællesskaber.
Afhandlingen metodologiske bevægelser er centreret omkring affirmative critique, research-creation og post-kvalitative forståelser. Metodologiske forståelser der i sammenkobling med afhandlingens afsæt i Brian Massumi gør, at afhandlingen har en mere atypisk opbygning. En opbygning hvor empiriske eksempler skærer sig ind i mellem de teoretiske orienteringer som kontrasterende og intensiverende glimt. Og hvor de empiriske eksempler bliver skrevet frem som levende abstraktioner i en poetisk skrivestil, hvor jeg søger at lade sproget lege i en her-og-nu toning.
Opbygningsmæssigt er afhandlingen delt i to bind. Det første bind er fokuseret på teori og metodologi og bind to tager os mere direkte ind i de empiriske begivenheder, som afhandlingen bevæger sig med og omkring.
Empirisk er den informeret af passioneret involveringer og eksperimenter i to danske kommuner hen over tre et halvår.
Teoretiseringerne og eksperimenterne i afhandlingen leder til, at mit hovedbidrag til offentlig værdiskabelseslitteraturen er et forslag om, at offentlig værdiskabelse først og fremmest handler om at skabe invitationer. At fabrikere de kraftfulde invitationer der i en og samme differencerne bevægelse muliggør og skaber værdi. For hvis vi ikke inkluderer, hvis vi ikke inviterer ind i værdiskabende processer, så er der ikke den relationelle energi i og omkring offentlig værdi der gør, at offentlige værdi(er) og offentlig værdiskabelse skaber liv og handler om livet og det levende – mellem os. Og disse invitationer kan med fordel operationaliseres i og omkring fire sprælske bevægelser, der både tilbyder og muliggører og sætter offentlig værdiskabelsesprocesser i relationel spænding: det inviterende, gensidig inklusion, livlighed, æggende kontraster.
For på differentierende vis kan disse mere sprælske bevægelser forstærke og forøge kvaliteter i det, at de som formative kræfter muliggør og organiserer emergerende fællesskaber. Organiserende fællesskaber der intensiver og moduler de immanente singulære kvaliteter i det aktuelle. Der hvor vi direkte intensiverer og inkluderer erfaringer, der kan vi forfølge en kvalitativ forøgelse af de singulære kvaliteter. Gang for gang. Der kan vi passioneret eksperimentere med offentlige værdiskabelse og revalueringer af de levende og vigtige singulære kvaliteter der affekter.
Affekt og bliv affektet.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedFrederiksberg
ForlagCopenhagen Business School [Phd]
Antal sider257
ISBN (Trykt)9788793956568
ISBN (Elektronisk)9788793956575
StatusUdgivet - 2020
NavnPh.d. Serie
Nummer23.2020
ISSN0906-6934

Citationsformater