Discretionary Responses in Frontline Encounters: Balancing Standardization with the Ethics of Office

Kirstine Zinck Pedersen*, Anja Svejgaard Pors

*Corresponding author af dette arbejde

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Abstrakt

Politiske reformer griber stadig oftere ind den borgernære velfærd gennem introduktion af teknologier, der søger at kontrollere, delegere eller overflødiggøre det faglige skøn i mødet mellem borger og stat. Artiklen viser, hvordan disse forsøg på at forbedre den offentlige service ved at indskrænke skønnet i stedet medfører simplificerede kategorier, som kalder på nye typer faglig dømmekraft. De teorier, der forklarer skønnet som mestringsstrategier (’coping strategies’) styret af egeninteresse, er her utilstrækkelige til at forstå anvendelsen af det faglige skøn i velfærdens frontlinje. Med afsæt i Webers begreb om embedets etik (’ethics of office’) tilbyder artiklen derfor en mere anerkendende tilgang til skønnet som afgørende for case-baseret beslutningstagning. Gennem en komparativ etnografi af tre cases med fokus på det første møde mellem borger og det danske velfærdssystem, udvikler vi en typologi over frontlinjemedarbejderens skønsbaserede praksisser. Vi betegner de tre typer af skøn som tilpasset håndtering, opmærksom kompensering og affektiv opmuntring. Analysen peger på, at medarbejderne (hhv. læger, jordemødre, borgerservicemedarbejdere) trods forskellige fagligheder og organisatoriske tilhørsforhold praktiserer kasuistik ved at balancere professionelle dyder, borgerens behov og ledelsesmæssige krav i bestræbelsen på at yde retfærdig og responsiv service. For at sikre ansvarlig og etisk embedsførelse i den fremtidige reformering af den offentlige sektor er det afgørende, at udøvelsen af det faglige skøn understøttes frem for undermineres.
OriginalsprogEngelsk
TidsskriftJournal of Public Administration Research and Theory
Vol/bind33
Udgave nummer1
Sider (fra-til)80-93
Antal sider14
ISSN1053-1858
DOI
StatusUdgivet - jan. 2023

Bibliografisk note

Published online: 05 March 2022.

Citationsformater