Jorck's Prisen

Pris

Beskrivelse

Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond er stiftet af konsul George Jorck ved fundats af 20. februar 1953. Fondskapitalen hidrører fra arv efter legatstifteren og dennes ægtefælle, konsulinde Emma Jorck.

Fonden er en almenvelgørende, ikke-erhvervsdrivende fond, der yder støtte til en række formål inden for en økonomisk ramme på 3-5 mio. kr. årligt.