EliteForsk prisen

  • Morten Bennedsen (Modtager)

Pris

Beskrivelse

Morten Bennedsen har på den ene side formået at skabe metodiske nyskabelser inden for økonomi, der gør, at han til stadighed publicerer i de allerbedste tidsskrifter inden for finansiering, økonomi og politisk videnskab. På den anden side har han formået at skabe konkret, anvendelig og ny viden, der er til direkte gavn for det danske og internationale erhvervsliv. Morten Bennedsen har leveret væsentlige, internationalt anerkendte bidrag til en bred vifte af erhvervsøkonomiske problemstillinger. Hans forskning inden for disse felter er unik og vækker interesse på alle niveauer.

Morten Bennedsen er blandt de bedst publicerende økonomer i Danmark i dag. Han har tre publikationer i verdens absolut førende tidsskrifter inden for både økonomi og finansiering og derudover en række publikationer i toptidsskrifter inden for økonomi, finansiering og politisk videnskab