Copenhagen Business School

  • Solbjerg Plads 3

    2000 Frederiksberg

    Danmark

Publikation

Filter
Bidrag til rapport
2003

Forprojekt Bioetiske virksomhedsværktøjer. Del 1

Mac, A. & Frankel, C., 2003, Virksomhedsundersøgelsen. en kvalitativ undersøgelse af håndteringen af bioetiske aspekter i den danske bioteknologisektor og kravene til et bioetisk styringsværktøj. BioTIK-sekretariatet

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til rapportFormidling

Om den danske logistikanalyse 2003

Gammelgaard, B., 2003, Den Danske Logistikanalyse: 6. årgang 2003. KPMG Consulting

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til rapportForskning

Øresund Logistics: The Nordic Main Gate

Halldórsson, Á. & Skjøtt-Larsen, T., 2003, Application for Interreg IIIA. Öresundskomiteen

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til rapportFormidling

2002

An organizational view on strategy development in the biotechnology industry

Norus, J., 2002, Focus on biotechnology Issues related to R&D in biotechnology- Denmark in a comparative perspective: Issues related to R&D in biotechnology - Denmark in a comparative perspective. Mejlgaard, N. (red.). Aarhus: The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy, s. 40-47 8 s. (The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy; Nr. 2002/2).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til rapportForskning

Den Danske Logistikanalyse

Gammelgaard, B., 2002, 5. årg. 2002.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til rapportFormidling

Health care related biotech in the media: What are the controversial stories?

Horst, M., 2002, Focus on biotechnology: Issues related to R&D in biotechnology - Denmark in a comparative perspective. Mejlgaard, N. (red.). Aarhus: The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy, s. 36-39 4 s. (The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy; Nr. 2002/2).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til rapportForskning

Managing complex research on the boundary

Mønsted, M., 2002, Focus on biotechnology: Issues related to R&D in biotechnology - Denmark in a comparative perspective. Mejlgaard, N. (red.). Aarhus: The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy, s. 64-69 6 s. (The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy; Nr. 2002/2).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til rapportForskning

Pant og udlæg i andelslejligheder: Betænkning agivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421

Møgelvang-Hansen, P., 2002, Peter Møgelvang-Hansen var formand for arbejdsgruppen. Erhvervs- og Boligstyrelsen

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til rapportFormidling

Strategic behavior in Medicon Valley

Nelund, R., 2002, Focus on biotechnology: Issues related to R&D in biotechnology - Denmark in a comparative perspective. Mejlgaard, N. (red.). Aarhus: The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy, s. 56-63 8 s. (The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy; Nr. 2002/2).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til rapportForskning

Var myndighederne også hypnotiserede: Bidrag til "Mindeværdige retssager"

Lynge Andersen, L., 2002, Mindeværdige retssager. Garde, P., Koktvedgaard, M. & Engell, O. (red.). København: Karnov Group, s. 249-256 8 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til rapportForskning

2001

Aftager- og brugerundersøgelse i forbindelse med udviklingen af Masteruddannelse i Fremmedsprogspædagogik

Haastrup, K., Larsen, S. & Rhein-Knudsen, A., 2001, Fakultetsrådsmøde d. 10. okt. 2001. Punkt 2, bilag nr. 1. København: Samfundslitteratur

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til rapportFormidling

ALKA Insurance: BRP in the insurance sector

Bjørn-Andersen, N., Neergaard, P. & Ørngreen, R., 2001, Multimediacase, ref.no. 301-057-0.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til rapportFormidling

Betænkning fra Domstolenes Strukturkommission

Møgelvang-Hansen, P., 2001, Betænkning. København: Statens Information

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til rapportFormidling

Betænkning fra Erhvervs- og Bypolitisk Udvalg

Maskell, P., 2001, Betænkning. København: By & Boligministeriet

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til rapportFormidling

Consumer Perception of organic foods

Beckmann, S. C., 2001, Food Chain Conference. Uppsala

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til rapportFormidling

Consumer perceptions of organic foods

Beckmann, S. C., 2001, Food Chain Conference. Uppsala

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til rapportFormidling

Danish Act on Commercial Enterprises: Presentation of Financial Statements, etc.the Danish Financial Statements Act

Mourier, L., 2001, Forskningsarbejde udført for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i 2002 vedr. engelsk version af årsregnskabsloven af 2001. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til rapportFormidling

Dansk forskning og det globale videnmarked 2025

Frøslev Christensen, J., 2001, Danmarks Forskningsråds årsrapport 2001. s. 45-59

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til rapportForskning

Denmark

Lunde, J., 2001, RICS review of European housing markets 2001. London: RICS

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til rapportFormidling

Kommentar til den danske logistik analyse

Gammelgaard, B., 2001, Den Danske Logistik Analyse 2001. KPMG Consulting, s. 4

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til rapportForskning

Lederne mellem det bløde og det hårde

Holt Larsen, H., 2001, Indlæg i forbindelse med Tænketank vedr. ældresektoren i Vejle kommune. Vejle Kommune

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til rapportFormidling

Undersøgelse af HA-fagenes metodekrav og forventninger: Forår 2001

Nygaard, C., 2001, Udarbejdet for HA-Studienævnet af HA-Metodegruppen. København: Copenhagen Business School, CBS

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til rapportFormidling

2000

Stiftelser i Norden: rapport från ett forskningssymposium i september 1999

Olsson, K. & Lynge Andersen, L., 2000, Rapport fra det 1. symposium udgivet i udlandet. Lund: Gad

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til rapportFormidling

1999

Competitiveness, localised learning and regional development

Maskell, P., 1999, Economic and cultural transition towards a learning city: the case of Jena. Paris: Organisation for Economic Cooporation and Development, OECD, s. 57-60 4 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til rapportForskning

Den finansielle sektor efter år 2000: Hovedrapport

Møller, M., 1999, Den finansielle sektor efter år 2000. 450 s. (Betænkning; Nr. 1376).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til rapportFormidling

Den finansielle sektors internationale position: Delrapport til betænkning 1376: Den finansielle sektor efter år 2000

Møller, M., 1999, Den finansielle sektors internationale position. 103 s. (Delrapport afgivet af Økonomiministeriets udvalg om den finansielle sektor efter år 2000; Nr. 6).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til rapportFormidling

Forvaltning af langsigtet opsparing: Delrapport til betænkning 1376: Den finansielle sektor efter år 2000

Møller, M., 1999, Forvaltning af langsigtet opsparing. 130 s. (Delrapport afgivet af Økonomiministeriets udvalg om den finansielle sektor efter år 2000; Nr. 7).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til rapportFormidling

IT-udviklingen og den finansielle sektor: Delrapport til betænkning 1376: Den finansielle sektor efter år 2000

Møller, M., 1999, IT-udviklingen og den finansielle sektor. 162 s. (Delrapport afgivet af Økonomiministeriets udvalg om den finansielle sektor efter år 2000; Nr. 1).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til rapportFormidling

Nye aktører på det finansielle marked? Delrapport til betænkning 1376: Den finansielle sektor efter år 2000

Møller, M., 1999, Nye aktører på det finansielle marked?. 87 s. (Delrapport afgivet af Økonomiministeriets udvalg om den finansielle sektor efter år 2000; Nr. 5).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til rapportFormidling

Risikovillig kapital: Delrapport til betænkning 1376: Den finansielle sektor efter år 2000

Møller, M., 1999, Risikovillig kapital. 194 s. (Delrapport afgivet af Økonomiministeriets udvalg om den finansielle sektor efter år 2000; Nr. 4).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til rapportFormidling

Udviklingen i den finansielle sektor: Delrapport til betænkning 1376: Den finansielle sektor efter år 2000

Møller, M., 1999, Udviklingen i den finansielle sektor. 133 s. (Delrapport afgivet af Økonomiministeriets udvalg om den finansielle sektor efter år 2000; Nr. 3).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til rapportFormidling