Publikationer 1994 2020

Filter
Tidsskriftartikel

Enforcement of the EC Public Procurement Rules in Denmark

Treumer, S., 2005, I : Public Procurement Law Review. 6, s. 186-194

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

European Contract Law in the 21st Century

Lando, O., 2005, I : Juridiska Foereningen i Finland. Publiktionsserie. 141, 4-5, s. 560-571

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

EU's rammedirektiv 2000/78/EF og gennemførelsen i Danmark: Særlig om værnet mod chikane - bevisbyrde, håndhævelse og sanktioner

Nielsen, R., 2005, I : Arbeidsrett og arbeidsliv. 1, 2, s. 72-92

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Første afgørelse vedrørende selskabsskattelovens §2 A om transparens: Et svar. Debat og ny litteratur

Winther-Sørensen, N., 2005, I : Tidsskrift for Skatter og Afgifter. 11, maj., s. 1471-1475

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

International sambeskatning og EU-retten

Winther-Sørensen, N., 2005, I : SR-Skat. 1, s. 32-54

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Kommentarer til forbrugerklageloven

Møgelvang-Hansen, P., 2005, I : Karnovs Lovsamling. 20, s. 5375-5379

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Kommentarer til gældsbrevsloven

Møgelvang-Hansen, P., 2005, I : Karnovs Lovsamling. 20, s. 5441-5458

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Kommentarer til Karnovs Lovsamling: Lov om voldgift

Nielsen, P. A., 2005, I : Karnovs Lovsamling. s. 4780-4799

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Kommentarer til Karnovs Lovsamling: Bekendtgørelse om lovvalget for visse forsikringsaftaler

Nielsen, P. A., 2005, I : Karnovs Lovsamling. s. 5425-5426

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Kommentarer til Karnovs Lovsamling: Lov om anerkendelse af nordiske faderskabsafgørelser

Nielsen, P. A., 2005, I : Karnovs Lovsamling. s. 4773-4774

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Kommentarer til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

Møgelvang-Hansen, P., 2005, I : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 4, s. 7228-7230

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Kommentarer til produktsikkerhedsloven

Møgelvang-Hansen, P., 2005, I : Karnovs Lovsamling. 20, s. 5645-5652

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Kommentarer til retsplejelovens §588-§600 om brugeligt pant og umiddelbare fogedforretninger

Møgelvang-Hansen, P., 2005, I : Karnovs Lovsamling. 20, s. 4489-4497

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Kommentarer til Sømandsskatteloven

Winther-Sørensen, N., 2005, I : Karnovs Lovsamling. 2005

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Kommentarer til Tonnageskatteloven og Selskabsskatteloven

Winther-Sørensen, N., 2005, I : Karnovs Lovsamling. 2005

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Kompensation for ophavsretskrænkelser: Økonomiske aspekter

Riis, T., 2005, I : NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. 74, 6, s. 606-614

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Konvention om hvilken lov, der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser, 80/934 EØF

Arnt Nielsen, P., 2005, I : Karnovs Lovsamling. s. 5302-5309

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Kvalifikation af visse europæiske selskaber: Om transparens, skattesubjektivitet og EU-ret

Bundgaard, J., 2005, I : Skat Udland. 2, feb, s. 108-111

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Lov om anerkendelse af nordiske faderskabsafgørelser

Arnt Nielsen, P., 2005, I : Karnovs Lovsamling. s. 4683

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Lov om EF-domskonventionen mv.

Arnt Nielsen, P., 2005, I : Karnovs Lovsamling. s. 4644-4645

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Lov om gennemførelse af konvention om hvilken lov, der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser

Arnt Nielsen, P., 2005, I : Karnovs Lovsamling. s. 5101-5302

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Lov om inkassovirksomhed

Arnt Nielsen, P., 2005, I : Karnovs Lovsamling. s. 6654-6660

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Lov om voldgift

Arnt Nielsen, P., 2005, I : Karnovs Lovsamling. s. 4689-4697

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Løsning sf internationale skattetvister: Anmeldelse af Karin Skov Nilausens bog, Jurist- og Økonomforbundets forlag, 2005, 283 sider

Michelsen, A. & Bundgaard, J., 2005, I : Skat Udland. 10

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelFormidling

Maskeret udbytte fra fordringer: Om udviklingen i praksis og dennes overensstemmelse med Højesterets præmisser

Bundgaard, J., 2005, I : SR-Skat. 1, s. 60-66

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Ny og tidssvarende voldgiftslov

Koch, S. R. & Arnt Nielsen, P., 2005, I : Advokaten. 84, 4, s. 147-149

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Når elforsyningsvirksomheder driver televirksomhed: Retlige aspekter af elforsyningsvirksomhedernes indtog på bredbåndsmarkedet

Gram Mortensen, B. O. & Sandfeld Jakobsen, S., 2005, I : Ugeskrift for retsvæsen. U.2005B.281, s. 281-290

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Parallelhandel og parallelimport i EU

Fejø, J., 2005, I : EU-Ret & Menneskeret. 12, 3, s. 185-188

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Recent Case Law / Arrets récents / Aktuelle Gerichtsentscheidungen

Petz, T., Sagaert, V., Østergaard, K., Tvarnø, C. D., Tamasauskas, A., Cairns, W., Pironon, V., Hünert, M., Dacoronia, E., Shúilleabháin, M. N. N., Caterina, R., Van Schaick, B., Pinto, P. M., Black, G., Martín-Casals, M., Igualada, J. R., González, A. R. & MacDonald, R. (red.), 2005, I : European Review of Private Law. 13, 6, s. 889-934

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Recent case law/Arrêts récents/Aktuelle Gerichtsentscheidungen

Petz, T., Sagaert, V., Østergaard, K., Tvarnø, C. D., Tamasauskas, A., Cairns, W., Pironon, V., Hünert, M., Dacoronia, E., Shúilleabháin, M. N. N., Caterina, R., Van Schaick, B., Pinto, P. M., Macgregor, L., Martín-Casals, M., Igualada, J. R., González, A. R. & MacDonald, R. (red.), 2005, I : European Review of Private Law. 13, 2, s. 225-263

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Recent Case Law - Arrêts récents - Aktuelle Gerichtsentscheidungen

Petz, T., Sagaert, V., Østergaard, K., Tvarnø, C. D., Tamasauskas, A., Cairns, W., Pironon, V., Hünert, M., Dacoronia, E., Shúilleabháin, M. N. N., Caterina, R., Van Schaick, B., Pinto, P. M., Black, G., Martín-Casals, M., Igualada, J. R., González, A. R. & MacDonald, R. (red.), 2005, I : European Review of Private Law. 13, 4, s. 553-592 39 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Selskabsstatuttet i EU: De internationale proces- og privatretlige implikationer

Østergaard, K., 2005, I : Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. 7, 1, s. 110-122

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Sikkerhedsstillelse i selskabs- og koncernforhold

Bundgaard, J., 2005, I : Revision & Regnskabsvæsen. 74, 10, s. 36-48

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

The European Principles in an Integrated World

Lando, O., 2005, I : European Review of Contract Law. s. 3-18

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Voldgiftsreformens perspektiver

Arnt Nielsen, P., 2005, I : Advokaten. 84, 10, s. 38

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Åpner for bedre bruk av samfunnets ressurser

Tvarnø, C. D., 2005, I : Logistikk & Innkjøp. 9, 1, s. 12-14

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

2006

Can Europe build unity of civil law whilst respecting diversity?

Lando, O., 2006, I : Europa e Diritto Privato. 1, s. 1-18

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Damages for Breach of the EC Public Procurement Rules: Changes in European Regulation and Practice

Treumer, S., 2006, I : Public Procurement Law Review. 4, s. 159-170

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Danish Tax News 2005

Nilausen, K. S., 2006, I : Yearbook for Nordic Tax Research. s. 143-147 5 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review