Publikationer 1994 2020

Filter
Tidsskriftartikel
2004

Dänemark

Roseberry, L., 2004, I : Recht der Arbeit. 3, s. 135-136 2 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Efter Lankhorst-Hohorst: Nationalt værn mod tynd kapitalisering i ny indpakning

Bundgaard, J., 2004, I : Skat Udland. 5, s. 425 1 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Employment and ICT Law

Nielsen, R., 2004, I : Scandinavian Studies in Law. 47, s. 97-110 14 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

En partneringavtale er ikke som andre avtaler....

Tvarnø, C. D., 2004, I : Logistikk & Innkjøp. 8, 4, s. 26-27 og 37 3 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

European Commission: TV2 Has to Pay Back Excess State Compensation

Thuesen, E., 2004, I : IRIS legal observations. 7, s. 4

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

EU-udvidelsen, international procesret og voldgift

Arnt Nielsen, P., 2004, I : Advokaten. 83, 6, s. 158-160 3 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Holdingselskabers fradrag for etableringsomkostninger

Bundgaard, J., 2004, I : Tidsskrift for Skatter og Afgifter. 37, s. 2809-2812 4 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Hvad er realiteterne? Bemærkninger til den første landsskatteretskendelse i tilbagesalgskomplekset

Bundgaard, J., 2004, I : Tidsskrift for Skatter og Afgifter. 3, s. 229-236 8 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Immaterialrettigheder i skatteretlig belysning

Ryberg, B., 2004, I : NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. 73, 3, s. 249-266 18 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Kommentarer til bekendtgørelse om lovvalget for visse forsikringsaftaler

Arnt Nielsen, P., 2004, I : Karnovs Lovsamling. 2004, s. 4963 1 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Kommentarer til konvention om hvilken lov, der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser, 80/934 EØF

Arnt Nielsen, P., 2004, I : Karnovs Lovsamling. 2004, s. 4956-4962 7 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Kommentarer til lovbekendtgørelse om anerkendelse og fuldbyrdelse af nordiske retsafgørelser om privatretlige krav

Arnt Nielsen, P., 2004, I : Karnovs Lovsamling. 2004, s. 4389-4391

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Kommentarer til lov om anerkendelse af nordiske faderskabsafgørelser

Arnt Nielsen, P., 2004, I : Karnovs Lovsamling. 2004, s. 4391-4392

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Kommentarer til lov om EF-domskonventionen mv.

Arnt Nielsen, P., 2004, I : Karnovs Lovsamling. 2004, s. 4353-4355

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Kommentarer til lov om forbrugerforum

Møgelvang-Hansen, P., 2004, I : Karnovs Lovsamling. 19. udg., s. 5003-5004

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Kommentarer til lov om forbrugerklager

Møgelvang-Hansen, P., 2004, I : Karnovs Lovsamling. 19. udg., s. 5022-5025

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Kommentarer til lov om inkassovirksomhed

Arnt Nielsen, P., 2004, I : Karnovs Lovsamling. 2004, s. 6260-6267

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Kommentarer til lov om produktsikkerhed

Møgelvang-Hansen, P., 2004, I : Karnovs Lovsamling. 19. udg., s. 5307-5314

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Kommentarer til lov om retsplejelovens §§ 588-600 om brugeligt pant og umiddelbare fogedforretninger

Møgelvang-Hansen, P., 2004, I : Karnovs Lovsamling. 19. udg., s. 4205-4214

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Kommentarer til lov om voldgift

Arnt Nielsen, P., 2004, I : Karnovs Lovsamling. 2004, s. 4399-4406

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Kommentarer til Tonnageskatteloven og Selskabsskatteloven

Winther-Sørensen, N., 2004, I : Karnovs Lovsamling. 2004

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Kommentarer til ændringer i en række love på undervisningsområdet

Møgelvang-Hansen, P., 2004, I : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 5, s. 7537-7541 5 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Kommentar til lov om gennemførelse af konvention om hvilken lov, der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser

Arnt Nielsen, P., 2004, I : Karnovs Lovsamling. 2004, s. 4954-4956 3 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Kommentar til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv.

Møgelvang-Hansen, P., 2004, I : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 3, s. 7215-7217 3 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Partnering er et barn av globaliseringen

Tvarnø, C. D., 2004, I : Logistikk & Innkjøp. 8, 3, s. 10-11 + 36-37 4 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Recent Case Law

Tvarnø, C. D., Østergaard, K. & Tamasauskas, A., 2004, I : European Review of Private Law. 12, 6, s. 811-849 39 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Recent Case Law

Petz, T., Sagaert, V., Østergaard, K., Tvarnø, C. D., Tamasauskas, A., Cairns, W., Pironon, V., Hünert, M., Dacoronia, E., Shúilleabháin, M. N. N., Caterina, R., Van Schaick, B., Pinto, P. M., Macgregor, L., Martín-Casals, M., Igualada, J. R., González, A. R. & Hahn, A-C., 2004, I : European Review of Private Law. 12, 2, s. 259-290 32 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Recent Case Law/Arrêts récents/Aktuelle Gerichtsentscheidungen

Petz, T., Sagaert, V., Østergaard, K., Tvarnø, C. D., Tamasauskas, A., Cairns, W., Pironon, V., Hünert, M., Dacoronia, E., Shúilleabháin, M. N. N., Caterina, R., Van Schaick, B., Pinto, P. M., Macgregor, L., Martín-Casals, M., Igualada, J. R., González, A. R. & Hahn, A-C., 2004, I : European Review of Private Law. 12, 4, s. 543-580 38 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Tilskud som skatteretlig konstruktion

Bundgaard, J., 2004, I : Skattepolitisk Oversigt. 60, 6, s. 355-386 32 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Tørklædediskrimination på arbejdsmarkedet

Roseberry, L., 2004, I : Ugeskrift for retsvæsen. 23, s. 189-196 8 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Vurdering af EU-pakkens regler om koncerninterne lån

Bundgaard, J., 2004, I : Skat Udland. 1A, s. 9-12 4 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

2005

Alternative selskabsformer: En oversigt

Bundgaard, J., Møllin Ottosen, A. & Reumert, K., 2005, I : SR-Skat. 17, 5, s. 298-311

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Anvendelsesområdet for ligningslovens § 2

Skov Nilausen, K., 2005, I : Skat og erhverv. 573, aug., s. 9

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Bekendtgørelse om lovvalget for visse forsikringsaftaler

Arnt Nielsen, P., 2005, I : Karnovs Lovsamling. s. 5309

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

CISG and Its Followers: A Proposal to Adopt Some International Principles of Contract Law

Lando, O., 2005, I : American Journal of Comparative Law. 53, 2, s. 379-401

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Court of First Instance: Commission's Decision to Approve Recapitalisation of Danish Broadcaster TV2 Contested

Thuesen, E., 2005, I : IRIS legal observations. 5, s. 3

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Der Aktionsplan der EG-Kommission zum europäischen Vertragsrecht

Lando, O., 2005, I : Recht der Internationalen Wirtschaft. 51, 1, s. 6

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Discrimination and equality in public procurement

Nielsen, R., 2005, I : EU & Arbetsrätt. s. 82

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

DK: Amendment to the Broadcasting Act regarding Political Advertising

Sandfeld Jakobsen, S., 2005, I : I R I S. 2, s. 10

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning