Publikation

Filter
Bidrag til bog/antologi
2006

Kommentar og supplement til Kai Krügers "Critical comments on the new procurement directives"

Fejø, J., 2006, EU's udbudsregler: Implementering og håndhævelse i Norden. Fejø, J. & Treumer, S. (red.). København: Djøf Forlag, s. 25-42

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

National håndhævelse af EU's udbudsregler: Er håndhævelsessystemet effektivt på EU-udbudsområdet?

Treumer, S., 2006, EU's udbudsregler: Implementering og håndhævelse i Norden. Fejø, J. & Treumer, S. (red.). København: Djøf Forlag, s. 99-120

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Pending Cases involving Denmark: Commission v Denmark

Winther-Sørensen, N., 2006, ECJ - Recent Developments in Direct Taxation. Lang, M., Schuch, J. & Staringer, C. (red.). Wien: Linde Verlag Wien, s. 73-85 (Schriftenreihe zum Internationalen Steuerrecht, Bind 41).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Realism, Innovation, Open-mindedness and Tolerance: A foreigner looks at Dutch law

Lando, O., 2006, Crossing Borders. Grinten, P. V. D. & Heukels, T. (red.). s. 3-8

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Towards a Discourse Analysis of the Corporate Social Responsibility/Accountability Debate

Roseberry, L., 2006, Corporate Social Responsibility (CSR) som genstandsfelt for juridisk analyse: Teoretiske og metodiske overvejelser : arbejdspapirer til en workshop afholdt d. 8. november 2006 på Institut for Samfund og Globalisering ved Roskilde Universitetscenter. Buhmann, K. (red.). Roskilde: Center for Værdier i Virksomheder, s. 101-108 8 s. (Skriftserie; Nr. 2006-6).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

2007

Behind and beyond Brussels I: An insider's view

Nielsen, P. A., 2007, La libre circulation des personnes: États des lieux et perspectives. Hanf, D. & Muñoz, R. (red.). Bruxelles: Peter Lang, s. 29-51 (Cahiers du College D'Europe).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

CISG 25 Years After: Suggestions for a Few Revisions

Lando, O., 2007, Justice in Particular: Festschrift in Honour of Professor P. J. Kozyris. Athens: Ant. N. Sakkoulas Publishers, s. 213-230

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

CISG and Its Followers: A Proposal to Adopt Some International Principles of Contract Law

Lando, O., 2007, Towards Europeanization of Private Law: Essays in Honour of Professor Jerzy Rajski. Brzozowski, A., Kokot, W. & Michalowska, K. (red.). Warsaw: Verlag C.H. Beck, s. 575-593 19 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Denmark

Sandfeld Jakobsen, S., 2007, Iris Special: The Public Service Broadcasting Culture. Strasbourg: European Audiovisual Observatory, s. 51-58 8 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Direkte markedsføring

Trzaskowski, J. & Møgelvang-Hansen, P., 2007, Markedsføringsretten. Møgelvang-Hansen, P., Riis, T. & Trzaskowski, J. (red.). København: Ex Tuto Publishing, s. 217-254

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

EU Public Procurement Law and Nordic Labour Law: Recent Developments and Future Challenges

Nielsen, R., 2007, What is Scandinavian Law?: Social Private Law. Wahlgren, P. (red.). Stockholm: Stockholm Institute for Scandinavian Law, s. 185-220 36 s. (Scandinavian Studies in Law, Bind 50).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

EU-rettens direkte virkning og forrang inden for konkurrenceretten: State Compulsion/Statslig tvang

Fejø, J., 2007, Festskrift til Claus Haagen Jensen. Werlauff, E. & Bønsing, S. (red.). København: Djøf Forlag, s. 149-171 23 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Introduction: Chapter 3. E-commerce: Facts and Figures

Trzaskowski, J., 2007, International Encyclopaedia of Law. Nielsen, R., Sandfeld Jakobsen, S., Trzaskowski, J. & Frost, K. (red.). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, s. 17

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Kommentarer til nye love på uddannelsesområdet

Møgelvang-Hansen, P., 2007, Karnovs Lovsamling: Gult Hæfte. Bind 6. s. 8525-8547 23 s. (Karnovs Lovsamling).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Kommentarer til nye love på uddannelsesområdet

Møgelvang-Hansen, P., 2007, Karnovs Lovsamling: Gult hæfte. Bind 6. s. 8523 1 s. (Karnovs Lovsamling).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Markedsføring over grænserne

Trzaskowski, J., 2007, Markedsføringsretten. Møgelvang-Hansen, P., Riis, T. & Trzaskowski, J. (red.). København: Ex Tuto Publishing, s. 255-295

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Markedsføringslovens specialbestemmelser

Trzaskowski, J., 2007, Markedsføringsretten. Møgelvang-Hansen, P., Riis, T. & Trzaskowski, J. (red.). København: Ex Tuto Publishing, s. 163-216

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Markedsføringsret og markedsføringsloven

Trzaskowski, J., 2007, Markedsføringsretten. Møgelvang-Hansen, P., Riis, T. & Trzaskowski, J. (red.). København: Ex Tuto Publishing, s. 17-60

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Part IV: Electronic Transactions

Trzaskowski, J., 2007, International Encyclopaedia of Law. Nielsen, R., Sandfeld Jakobsen, S., Trzaskowski, J. & Frost, K. (red.). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, s. 139-160

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Part VI. Privacy Protection: Chapter 1. Protection of Personal Data

Trzaskowski, J., 2007, International Encyclopaedia of Law. Nielsen, R., Sandfeld Jakobsen, S., Trzaskowski, J. & Frost, K. (red.). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, s. 177-191

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Pending case filed by Danish Courts: The Koefoed Case

Winther-Sørensen, N., 2007, ECJ - Recent Developments in Direct Taxation 2007. Lang, M., Schuch, J. & Staringer, C. (red.). Wien: Linde Verlag Wien, s. 23-31 9 s. (Schriftenreihe zum internationalen Steuerrecht; Nr. 48).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Prisoplysninger, prismarkedsføring og købsopfordringer

Trzaskowski, J., 2007, Markedsføringsretten. Møgelvang-Hansen, P., Riis, T. & Trzaskowski, J. (red.). København: Ex Tuto Publishing, s. 127-162

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Responsum vedrørende konvergensen på it- og teleområdet

Sandfeld Jakobsen, S., 2007, Bilag til strategisk eftersyn af telereguleringen. København: IT- og Telestyrelsen, s. 1-57 57 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiFormidling

Scandinavian Law in Practical Implication: Characteristic Features, Solutions of International Interest, Social Dimension

Lando, O., 2007, What is Scandinavian Law?: Social Private Law. Bernitz, U., Mahmoudi, S. & Seipel, P. (red.). Stockholm: Stockholm Institute for Scandinavian Law, s. 157-162 (Scandinavian Studies in Law, Bind 50).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Åben adgang

Section 4: Jurisdiction over Consumer Contracts

Nielsen, P. A., 2007, Brussels I Regulation. Magnus, U. & Mankowski, P. (red.). Brussel: Selliers. European Law Publishers, s. 301-323 (European Commentaries on Private International Law, Bind 1).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Social etik og europæiske kontraktsret

Lando, O., 2007, Festskrift till Lars Gorton. Lindell-Frantz, E., Lindquist, B., Nordell, P. J., Ramberg, C. & Ramberg, J. (red.). Lund: Juristförlaget i Lund, s. 281-295 15 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiFormidling

The Binding Effects of Advertising

Møgelvang-Hansen, P., 2007, New Features in Contract Law. Schulze, R. (red.). München: Selliers. European Law Publishers, s. 169-179 11 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

The Rome I Proposal

Nielsen, P. A. & Lando, O., 2007, Rett og toleranse: Festskrift til Helge Johan Thue. Frantzen, T., Giertsen, J. & Moss, G. C. (red.). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, s. 321-341

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

2008

Behind and Beyond Brussels I: An Insider's View

Arnt Nielsen, P., 2008, 30 Years of European Legal Studies at the College of Europe: Liber Professorum 1973-74-2003-04. Demaret, P., Govaere, I. & Hanf, D. (red.). Brussels: Peter Lang, s. 241-261 21 s. (College of Europe Studies 2007).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Beskatning af immaterielle aktiver

Bundgaard, J. & Schmidt, P. K., 2008, Immaterialret: Indhold, værdiansættelse og skat. Karnøe, L. (red.). København: Karnov Group, s. 367-411

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Brugerrettigheder i varemærkeretten

Riis, T. & Schovsbo, J., 2008, Särtryck ur Festskrift till Marianne Levin. Engelbrekt, A. B., Bernitz, U., Domeij, B., Kur, A. & Nordell, P. J. (red.). Stockholm: Nordstedts, s. 503-520

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Bruxelles 1-forordning (Domsforordningen): Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område

Nielsen, P. A., 2008, Kommenteret retsplejelov: Bruxelles 1-forordning : Lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23.10.2007. Gomard, B., Møller, J., Talevski, O. & Thønnings, P. (red.). 8 udg. udg. København: Djøf Forlag, Bind Bind II. s. 643-787

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Countries with 3-5 Rulings: Denmark, Portugal and the United Kingdom

Neergaard, U. B., Rossi, L., Geraldes, S. & Rodger, B., 2008, Article 234 and Competition Law: An Analysis. Rodger, B. (red.). Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer , s. 511-557 47 s. (International Competition Law Series, Bind 33).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Country Report Denmark

Sandfeld Jakobsen, S., 2008, Produktsicherheit und Marktüberwachung im Ostseeraum: Rechtsrahmen und Vollzugspraxis. Micklitz, H-W. & Roethe, T. (red.). Nomos Verlagsgesellschaft, s. 65-79 15 s. (Schriftenreihe des Instituts für Europäisches Wirtschafts- und Verbraucherrecht e.V.; Nr. 26).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Det retlige forbehold og civilretten

Nielsen, P. A., 2008, Europæiseringen af dansk ret. Egelund Olsen, B. & Ensig Sørensen, K. (red.). Djøf Forlag, s. 69-86 18 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Domænenavne

Riis, T., 2008, Internetretten. Trzaskowski, J. (red.). Ex Tuto Publishing, s. 285-320 36 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

EU-konform fortolkning af dansk konkurrenceret: Hvad indebærer dette?

Fejø, J., 2008, EU-rettens påvirkning af dansk konkurrenceret. Wegner Jessen, P. & Steinicke, M. (red.). København: Djøf Forlag, s. 97-106

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

FN-konventionen om electronic Communications in International Contracting set fra et EU-perspektiv

Nielsen, R., 2008, Festskrift till Lars Gorton. Lindell-Frantz, E., Lindquist, B., Nordell, P. J., Ramberg, C. & Ramberg, J. (red.). Lund: Juristförlaget, s. 425-433

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Forretningskendetegn

Riis, T., 2008, Internetretten. Trzaskowski, J. (red.). København: Ex Tuto Publishing, s. 263-283 21 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Immaterialrettens særlige procesformer

Riis, T., 2008, Forhandlingerne ved det 38. nordiske juristmøde i København 21.-23. august 2008. Bind 1. Bryde Andersen, M. (red.). Den danske Styrelse, Bind I. s. 437-454 17 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Internationale spørgsmål

Trzaskowski, J., 2008, Internetretten. Trzaskowski, J. (red.). København: Ex Tuto Publishing, s. 539-581 43 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Introduction

Neergaard, U. B., Nielsen, R. & Roseberry, L., 2008, The Services Directive: Consequences for the Welfare State and the European Social Model. Neergaard, U., Nielsen, R. & Roseberry, L. (red.). Copenhagen: Djøf Forlag, s. 11-23 13 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Introduktion

Trzaskowski, J., 2008, Internetretten. Trzaskowski, J. (red.). København: Ex Tuto Publishing, s. 19-30 12 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Is European Union equality law capable of addressing multiple and intersectional discrimination yet? Precautions against neglecting intersectional cases

Nielsen, R., 2008, European Union Non-Discrimination Law: Comparative perspectives on multidimensional equality law. Schieck, D. & Chege, V. (red.). Routledge, s. 31-51

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

I Sverige

Lando, O., 2008, Vänbok till Axel Adlercreutz. Flodgren, B., Gorton, L., Nyström, B. & Samuelsson, P. (red.). Särtryck udg. Lund: Juristförlaget i Lund, s. 205-214

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Kultur und Vertragsrechtsordnungen: Is There a Cultural Value in Diversity of Contract Law?

Lando, O., 2008, Schuldrechtsmodernisierung und Europäisches Vertragsrecht: Zwischenbilanz und Perspektiven - Würzburger Tagung vom 27. und 28.10.2006. Remien, O. (red.). Tübingen: Mohr Siebeck, s. 3-23 21 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiFormidling

Køberetlige spørgsmål

Sandfeld Jakobsen, S., 2008, Internetretten. Trzaskowski, J. (red.). København: Ex Tuto Publishing, s. 113-148 36 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Markedsføringsret

Trzaskowski, J., 2008, Internetretten. Trzaskowski, J. (red.). København: Ex Tuto Publishing, s. 187-262 76 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Nordisk domslov: Bekendtgørelse nr. 635 af 15. september 1986 af lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af nordiske afgørelser om privatretlige krav og om ændring af retsplejeloven

Nielsen, P. A., 2008, Kommenteret retsplejelov: Bruxelles 1-forordning : Lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr 1261 af 23.10.2007. Gomard, B., Møller, J., Talevski, O. & Thønnings, P. (red.). 8. udg. udg. København: Djøf Forlag, Bind Bind ii. s. 788-796

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Retsplejelovens § 159a

Nielsen, P. A., 2008, Kommenteret Retsplejelov. Bd. 1: Bruxelles I-forordning. Gomard, B. (red.). 8 udg. s. 338-342

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review