Publikation

Tidsskriftartikel

The Rome I Proposal

Lando, O. & Nielsen, P. A., 2007, I : Journal of Private International Law. 3, 1, s. 29-51

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

The Rome I Regulation

Lando, O. & Arnt Nielsen, P., 2008, I : Common Market Law Review. 45, 6, s. 1687-1725

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

The State of Play of the Recast of the Brussels I Regulation

Nielsen, P. A., 2012, I : Nordic Journal of International Law. 81, 4, s. 585-603 19 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

The Structure and the Legal Values of the Common Frame of Reference (CFR)

Lando, O., 2007, I : European Review of Contract Law. 3, 3, s. 245-256

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

The Taxation of Foreign Passive Income for Groups and Companies

Schmidt, P. K., 2013, I : Cahiers de Droit Fiscal International. 98a, s. 259-278

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed eller ej? Fradrag for fysiske personers tab på finansielle kontrakter

Weber, K. D., feb. 2016, I : SR-Skat. 28, 1, s. 43-53

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Åben adgang

Tillægsforsikringer i Norden

Sandfeld Jakobsen, S. & Møgelvang-Hansen, P., 2006, I : TemaNord.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelFormidling

Tilskud som skatteretlig konstruktion

Bundgaard, J., 2004, I : Skattepolitisk Oversigt. 60, 6, s. 355-386 32 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

460 Downloads (Pure)

Transfer pricing - Status på skønsmæssige ansættelser

Kjærsgaard, L. F., Tell, M. & Guldhammer Nielsen, H., nov. 2019, I : Revision & Regnskabsvæsen. 88, 11, s. 62-78 17 s., RR.11.2019.62.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Åben adgang

Transport i tilgodehavender fra eksport: Om håndpant via udenlandsk brancheforbund

Lynge Andersen, L. & Werlauff, E., 2002, I : Ugeskrift for retsvæsen. 2, s. 1-5 5 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Two Advantages of the Negligence Rule over Strict Liability when the Parties are Risk Averse

Lando, H., 24 mar. 2020, I : Review of Law and Economics.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Tynd kapitalisering: EU-retlig uforenelighed af danske regler i Masco C-593/14

Tell, M., 2017, I : Skat Udland. 8, s. 365-372 196.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Tynd kapitalisering og kontrolleret gæld

Tell, M., 2012, I : Tidsskrift for Skatter og Afgifter. 22, s. 2658-2670 13 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Tyveri ved højlys dag: Majoritetsmisbrug i fåmandsselskaber

Lilja, T. M., Elgaard Christensen, C. & Høj Hansen, M., 2019, I : Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. 21, 3, s. 52-75 24 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Tørklædediskrimination på arbejdsmarkedet

Roseberry, L., 2004, I : Ugeskrift for retsvæsen. 23, s. 189-196 8 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Uanmodet kommunikation i sociale medier

Trzaskowski, J., 2012, I : Ugeskrift for Retsvaesen. 146, U.2012B.310, s. 310-318

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber

Bundgaard, J. & Reinholdt Nielsen, M., 2008, I : Skat Udland. 2008, 9, s. 676-682

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser: Viking-, Laval- og Rüffertsagerne

Nielsen, R., 2008, I : Arbeidsrett. 5, 2, s. 61-78 18 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Udvalgte domme, kendelser og afgørelser

Bolander, J., feb. 2017, I : SR-Skat. 29, 1, s. 7-17

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Udvalgte domme, kendelser og afgørelser

Bolander, J., maj 2013, I : SR-Skat. 25, 2, s. 68-76

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Udvalgte domme, kendelser og afgørelser

Bolander, J., okt. 2012, I : S R - Skat. 24, 4/12, s. 221-227

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Udvalgte domme, kendelser og afgørelser

Bolander, J., 2017, I : SR-Skat. 29, 4, s. 174-183

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Udvalgte domme, kendelser og afgørelser

Bolander, J., 2017, I : SR-Skat. 29, 6, s. 304-314

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Udvalgte domme, kendelser og afgørelser

Bolander, J., feb. 2016, I : SR-Skat. 28, 1, s. 9-15

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Udvalgte domme, kendelser og afgørelser

Bolander, J., 2011, I : S R - Skat. 23, 6, s. 281-287

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Udvalgte domme, kendelser og afgørelser

Bolander, J., okt. 2014, I : SR-Skat. 26, 4, s. 192-199

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Udvalgte domme, kendelser og afgørelser

Bolander, J., mar. 2016, I : SR-Skat. 28, 4, s. 188-195

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Udvalgte domme, kendelser og afgørelser

Bolander, J., dec. 2013, I : SR-Skat. 25, 6, s. 287-293

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Udvalgte domme, kendelser og afgørelser

Bolander, J., 2011, I : SR-Skat. 23, 2, s. 71-77

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Udvalgte domme, kendelser og afgørelser

Bolander, J., apr. 2015, I : SR-Skat. 27, 2, s. 50-56

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Udviklingen i dansk udlandsskatteret

Winther-Sørensen, N., 2003, I : SR-Skat. 15, 3, s. 285-299 15 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Udviklingen i den EU-retlige beskyttelse vedrørende graviditet og barsel

Andersen, A., Nielsen, R. & Precht, K., 1999, I : Ugeskrift for retsvæsen. 14, s. 139-146

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Udviklingslinjer i Europæisk retskildelære

Nielsen, R., 2015, I : E U-Ret & Menneskeret. 22, 3, s. 149-159

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering

Tell, M. & Bundgaard, J., 2011, I : Tidsskrift for Skatter og Afgifter. 5A, s. 104

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Unification of Patrimonial Laws Governing International Trade

Lando, O., 2016, I : European Review of Private Law. 24, 3/4, s. 501-512 12 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Unsolicited Communication in Social Media

Trzaskowski, J., 2014, I : European Business Law Review. 25, 3-6, s. 389-406

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Urimelig handelspraksis: Europæisering af dansk markedsføringsret

Trzaskowski, J., 2008, I : Ugeskrift for retsvæsen. 142, 36, s. 275-283

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

User-Generated Marketing: Legal Implications when Word-of-Mouth goes Viral

Trzaskowski, J., 2011, I : International Journal of Law and Information Technology. 20, s. 1-33

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Users' rights: Reconstructing copyright policy on utilitarian grounds

Riis, T. & Schovsbo, J., 2007, I : European Intellectual Property Review. 29, 1, s. 1-6 7 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Venture Debt - en ny finansieringsmulighed for danske iværksættere?

Kielland, A., dec. 2017, I : Finans/Invest. 6, s. 27-31

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Åben adgang
Fil
330 Downloads (Pure)

Viggo Hagstrøm og de åbne samfund

Lando, O., 2013, I : Tidsskrift for Rettsvitenskap. 126, 4-5, s. 711-718

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Voldgiftsdommeres erstatningsansvar i lyset af professionsansvaret

Holle, M-L., 2016, I : Ugeskrift for Retsvaesen. 150, 4, s. 43-52 U.2016B.43.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Voldgiftsloven og foreløbige retsmidler

Arnt Nielsen, P., maj 2017, I : Erhvervsjuridisk Tidsskrift. 26, 2, s. 82-98

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Voldgiftsreformens perspektiver

Arnt Nielsen, P., 2005, I : Advokaten. 84, 10, s. 38

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Vurdering af EU-pakkens regler om koncerninterne lån

Bundgaard, J., 2004, I : Skat Udland. 1A, s. 9-12 4 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Værdiansættelse af dødsboers ejendomme

Bolander, J., 2019, I : SR-Skat. 30, 6, s. 319-321 3 s., SR.2019.319.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning