Publikation

Tidsskriftartikel

National erhvervsregulering med konkurrenceforvridende virkninger som EU-konkurrenceretligt og konstitutionelt problem

Neergaard, U. B., 1998, I : EU-Ret & Menneskeret. 6, s. 189-210 22 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

National og global beskyttelse mod skattespekulation ved brug af hybride selskaber

Bolander, J. & Madsen, L., 2014, I : Ugeskrift for Retsvaesen. 148, 42, s. 385-390 U.2014B.385.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegning

Bundgaard, J., Dyppel, K. J. & Schmidt, P. K., 13 feb. 2014, I : Tidsskrift for Skatter og Afgifter. 2014, 7, s. 714-722 119.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

New Directions in EU Digital Regulation Post-2015: Regulating Disruption

Savin, A., 2020, I : Union University Law School Review. 11, 1, s. 93-120 28 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Åben adgang

News from the member states - Denmark

Nielsen, R., 2001, I : Bulletin legal issues in equality. 2000, 1, s. 42-47

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Nogle bemærkninger om forholdet mellem rettigheder i løsøre: Betydningen af henstand og kreditudvidelse

Lynge Andersen, L. & Gregersen, M., 25 nov. 2000, I : Ugeskrift for retsvæsen. 47, s. 606-611

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Nogle bemærkninger om U 1999.213 H - fonde og boafgift. Konsekvenserne for fondsbeskatningen

Lynge Andersen, L., 2000, I : Nyt om fonde. 7, s. 8-10

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Nogle særlige karakteristika ved partneringaftaler i byggebranchen

Tvarnø, C. D., 2003, I : Ugeskrift for retsvæsen. 2003B.366

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Nordic Countries, a Legal Family: A diagnosis and a Prognosis

Lando, O., 2001, I : Global Jurist Advances. 1, 2

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Nordisk ret set udefra

Lando, O., 2008, I : Erhvervsjuridisk Tidsskrift. 1, s. 57-63 7 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Normativitet og den praktiske anvendelighed af retsøkonomi

Riis, T., 2000, I : Tidsskrift for Rettsvitenskap. 113, 3/4, s. 477-503

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Norsk finansaftalelov - perspektivet for Danmark?

Lynge Andersen, L., 2000, I : Ugeskrift for retsvæsen. 18, s. 215-220

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Norsk könskvotering underkänd: EG-domstolen hade dömt annorlunde

Nielsen, R., 2003, I : EU & Arbetsrätt. 1, 1 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Nye domme

Lynge Andersen, L., 2000, I : Nyt om fonde. s. 5-6

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Nye fortrydelsesregler ved elektronisk handel

Trzaskowski, J., 2014, I : Advokaten. 93, 9, s. 40-42

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Ny fördragsartikel gav inte större utrymme för positiv särbehandling

Nielsen, R., 2000, I : EU & Arbetsrätt. s. 6

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Ny lov om markedsføring: Er der noget nyt under solen?

Møgelvang-Hansen, P., 2017, I : Aktuel jura. 1, s. 13-15 3 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelFormidling

Åben adgang
Fil
11 Downloads (Pure)

Ny og tidssvarende voldgiftslov

Koch, S. R. & Arnt Nielsen, P., 2005, I : Advokaten. 84, 4, s. 147-149

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Nyt fra lovgivningsfronten (1998-1999)

Lynge Andersen, L., 2000, I : Nyt om fonde. s. 2

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Nærkontakt af 3. grad

Arnt Nielsen, P., 2010, I : Advokaten. 89, 5, s. 28-32

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Når elforsyningsvirksomheder driver televirksomhed: Retlige aspekter af elforsyningsvirksomhedernes indtog på bredbåndsmarkedet

Gram Mortensen, B. O. & Sandfeld Jakobsen, S., 2005, I : Ugeskrift for retsvæsen. U.2005B.281, s. 281-290

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Når læseren bliver redaktør: Medieansvar i forbindelse med weblogs

Sandfeld Jakobsen, S., 2006, I : Juristen. 88, 6, s. 204-210 7 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Når private skal bekæmpe kriminalitet

Rothe, H., 2020, I : Advokaten. 99, 1, s. 54-55 2 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Åben adgang

Obligationsretlige loves sprog og struktur

Lando, O., 2006, I : Ugeskrift for retsvæsen. 140, 24, s. 239-245

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

OECD-modellens betydning ved fortolkning af intern dansk ret

Winther-Sørensen, N., 2000, I : Skat Udland. 1, s. 5-9

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Offentlige fonde

Lynge Andersen, L., 1999, I : Ugeskrift for retsvæsen. 16, s. 178-180

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Offentlig-privat partnerskab : lovregler eller politisk strategi?

Tvarnø, C. D., 2011, I : Ugeskrift for Retsvaesen (U F R). 145, U.2011B.129, s. 129-135

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Offentligt-Privat Partnerskab (OPP): Behov for en ny vejledning?

Tvarnø, C. D., 2010, I : Ugeskrift for retsvæsen. 144, U.2010B.190, s. 190-196

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Ole Lando and Choice of Law for Contracts

Arnt Nielsen, P., 2020, I : European Review of Private Law. 28, 3, s. 523-528

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Om den unionsretlige markedsføringsret

Trzaskowski, J., 2010, I : Ugeskrift for Retsvaesen (U F R). 144, U2010B.145, s. 145-153

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Om han eller hon eller den

Lando, O., 2014, I : Svensk Juristtidning. 99, 9, s. 675-686

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Åben adgang

Om han eller hun eller den

Lando, O., 2014, I : Tidsskrift for Rettsvitenskap. 127, 3-4, s. 428-441

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Omkvalifikation af selskaber

Bundgaard, J., 2006, I : Ugeskrift for retsvæsen. 140, 11, s. 124-130

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Om lovvalget i internationale sager om krænkelse af privatlivets fred

Lando, O., 2011, I : Tidsskrift for Rettsvitenskap. 124, 1, s. 87-95

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Om retsinstituttet passiv identifikation i formueretten

Holle, M-L., 2015, I : Ugeskrift for Retsvaesen. 149, 14, s. 147-156 U.2015B.147.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

On Legislative Style and Structure

Lando, O., 2006, I : Juridica International. 11, s. 13-19

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

On Legislative Style and Structure

Lando, O., 2006, I : European Review of Private Law. 14, 4, s. 475-485

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Open Data and Competition Law Some Issues Regarding Access and Pricing of Raw Data

Lundqvist, B., Forsberg, Y., de Vries, M. & Maggiolino, M., 2015, I : Masaryk University Journal of Law and Technology . 9, 2, s. 95-120 26 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Åben adgang
Fil
144 Downloads (Pure)

OPP - fra tanke til handling

Holmark, E. & Tvarnø, C. D., 2009, I : Magasinet Spektrum. 21, 1-2, s. 32-33

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelFormidling

OPP i et retspolitisk perspektiv

Tvarnø, C. D., 2009, I : OPP-nyt. s. 2-4

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Opsamling på implementeringen af ændringerne i aktionærrettighedsdirektivet - 3. del

Rose, C. & Schaumburg-Müller, P., aug. 2019, I : Revision & Regnskabsvæsen. 88, 8, s. 42-49 8 s., RR.8.2019.42.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Optimal Rules of Negligent Misrepresentation in Insurance Contract Law

Lando, H., jun. 2016, I : International Review of Law and Economics. 46, s. 70-77 8 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Åben adgang
Fil
183 Downloads (Pure)

Optional or Mandatory Europeanisation of Contract Law

Lando, O., 2000, I : European Review of Private Law. 8, 1, s. 59-69

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Overdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter: Offentlig ejendomsvurdering

Bolander, J., 2019, I : SR-Skat. 31, 3, s. 147-149 3 s., SR.2019.147.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Overkursreglen i lyset af nyere administrativ praksis

Bundgaard, J., 2006, I : Tidsskrift for Skatter og Afgifter. 35, s. 2782-2789

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Overskudsafhængige lån: Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering

Bundgaard, J. & Dyppel, K. J., 2009, I : Tidsskrift for Skatter og Afgifter. 22, s. 2298-2315

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Oversættelser af "Principles of European Contract Law" (PECL)

Lando, O., 2001, I : Principles of European Contract Law.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelFormidling