Publikation

Bidrag til bog/antologi

Mediespecifik regulering

Trzaskowski, J., 2017, Markedsføringsretten. Møgelvang-Hansen, P., Riis, T. & Trzaskowski, J. (red.). 3 udg. København: Ex Tuto Publishing, s. 401-438

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Medlemsstaternes loyalitetsforpligtelse

Neergaard, U. B., 2009, Konkurrenceretten i EU. Heide Jørgensen, C. & Ukendt, M. F. (red.). 3 udg. København: Djøf Forlag, s. 1129-1156

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Megatrends in Electronic Commerce Law

Nielsen, R., 2004, EU Electronic Commerce Law. Nielsen, R., Sandfeld Jakobsen, S. & Trzaskowski, J. (red.). Copenhagen: Djøf Forlag, s. 9-22 14 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Menneskerettigheder og EU-konkurrenceret

Fejø, J., 2003, Julebog 2003. København: Djøf Forlag, s. 39-53 15 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Mere end 100 år med lønudgifter i den danske indkomstbeskatning: Fradrag eller ej?

Tell, M., 2017, Erhvervsretlige emner 1917-2017. Kohli, V. P. & Nielsen, P. A. (red.). København: Djøf Forlag, s. 203-224

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Merger Filings (for så vidt angår de danske regler)

Lilja, T. M., 2013, Key To Nordic Takeovers. Jul Clausen, N. (red.). 5. udg. Stockholm: Linklaters, Bind 1. s. 70-71

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiFormidling

Merger Filings (for så vidt angår de danske regler)

Lilja, T. M., 2015, Key to Nordic Takeovers. Jul Clausen, N. (red.). 6 udg. Stockholm: Linklaters, s. 79-86

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Merger Fillings: (for så vidt angår de danske regler)

Lilja, T. M., 2018, Key to Nordic Takeovers: An Overview of the Takeover Rules and Practice in the Nordic Region. Lindqvist, F. (red.). 7. udg. Stockholm: Linklaters, s. 71-88

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Åben adgang

Metode på cand.merc.jur. studiet

Østergaard, K., 2003, Julebog 2003. København: Djøf Forlag, s. 269-285 17 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Metoder til at modvirke lavtlønskonkurrence i Danmark

Nielsen, R., 2000, Låglönekonkurrens och arbetstagares integritet: Rapporter till Nordiskt arbetsrättsligt möte 2000. Malmberg, J. (red.). Stockholm, s. 29-45

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Miljø- og sociale hensyn i offentlige kontrakter

Nielsen, R., 2001, Julebog 2001. København: Djøf Forlag, s. 271-289 19 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Mindfulness i mediationsforløb

Høedt-Rasmussen, I., 2011, Partsadvokatens rolle: Mediation som mulighed. Deleuran, P. (red.). København: Djøf Forlag, s. 43-53

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Modelloven om voldgift og foreløbige retsmidler

Arnt Nielsen, P., 2015, Erhvervsretlige emner : Juridisk Institut CBS. Arnt Nielsen, P., Koerver Schmidt, P. & Dyppel Weber, K. (red.). København : Djøf Forlag, s. 195-211

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Monopoly, Restrictive Business Practices and Danish Competition Law

Fejø, J., 2002, Danish Law in a European Perspective. Dahl, B., Melchior, T. & Tamm, D. (red.). 2. udg. Copenhagen: Karnov Group, s. 403-412 10 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Multiple Discrimination

Roseberry, L., 2011, Age Discrimination and Diversity : Multiple Discrimination from an Age Perspective. Sargeant, M. (red.). Cambridge: Cambridge University Press, s. 16-40

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

My life as a lawyer

Lando, O., 2002, Julebog 2002. København: Djøf Forlag, s. 253-269 17 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

National håndhævelse af EU's udbudsregler: Er håndhævelsessystemet effektivt på EU-udbudsområdet?

Treumer, S., 2006, EU's udbudsregler: Implementering og håndhævelse i Norden. Fejø, J. & Treumer, S. (red.). København: Djøf Forlag, s. 99-120

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

National procedural autonomy versus uniformity

Roseberry, L., 1999, Julebog 1999. s. 239-251

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

National Report: Denmark

Møgelvang-Hansen, P. & Østergaard, K., 2003, Analysis of National Fairness Law Aimed at Protecting Consumers in Relation to Precontractual Commercial Practices and the Handling of Consumer Complaints by Business. Schulte, R. & Schulte-Nölke, H. (red.). s. 163-172

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

National Report Denmark

Møgelvang-Hansen, P., 2010, Briefing Paper on the Proposed Consumer Rights Directive: Consumer Rights Concerning Contract Terms . PE 447.503 udg. European Parliament, s. 46-51

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

National Report Denmark

Winther-Sørensen, N., 2003, Tax Competition in Europe. Schön, W. (red.). Amsterdam, s. 201-215 15 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Nekrolog over hovedsædeteorien?

Friis Hansen, S., 1999, Julebog 1999. s. 143-174

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Netbanking in EU: Andet bankdirektiv og kommissionens holdning til netbanking

Holdt, H., 2000, Netjura: Nordisk årbog for retsinformatik 1999. Koivumaa, A. (red.). København: Djøf Forlag, s. 106-117

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

New EU Logo for Online Pharmacies: Is it geared to serve its Purpose?

Kohli, V. P., 2015, Erhvervsretlige emner : Juridisk Institut CBS. Arnt Nielsen, P., Koerver Schmidt, P. & Dyppel Weber, K. (red.). København : Djøf Forlag, s. 101-114

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

New European Legal Realism: New Problems, New Solutions?

Nielsen, R., 2013, European Legal Method: Towards a New European Legal Realism?. Neergaard, U. & Nielsen, R. (red.). København: Djøf Forlag, s. 75-124

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Noget om retroaktiv virkning inden for forbrugerretten

Møgelvang-Hansen, P., 2002, Julebog 2002. København: Djøf Forlag, s. 375-381 7 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Non-Contractual Obligations in the European Union: The Rome II Regulation

Arnt Nielsen, P., 2014, Private International Law in Mainland China, Taiwan and Europe. Basedow, J. & Pißler, K. B. (red.). Tübingen: Mohr Siebeck, s. 255-262 (Materialien zum Auslaendischen und Internationalen Privatrecht).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Non-Performance (Breach) of Contracts

Lando, O., 2004, Towards a European Civil Code. Hartkamp, A. (red.). 3. udg. New York: Kluwer Law International, s. 505-515 11 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Non-performance (Breach) of contracts

(ed.), A. H. & Lando, O., 1998, Towards a European civil code. Hartkamp, A. (red.). 2.ed. udg. Hague: Kluwer Law International, s. 333-347

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Nordisk Domslov: Bekendtgørelse nr. 635 af 15. september 1986 af lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af nordiske afgørelser om privatretlige krav og om ændring af retsplejeloven [1]

Arnt Nielsen, P., 2013, Kommenteret retsplejelov: Bruxelles I-forordning. Lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1008 af 24. oktober 2012. Gomard, B., Møller, J., Talevski, O. & Thønnings, P. (red.). 9 udg. København: Djøf Forlag, Bind 2. s. 839-847

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Nordisk domslov: Bekendtgørelse nr. 635 af 15. september 1986 af lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af nordiske afgørelser om privatretlige krav og om ændring af retsplejeloven

Nielsen, P. A., 2008, Kommenteret retsplejelov: Bruxelles 1-forordning : Lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr 1261 af 23.10.2007. Gomard, B., Møller, J., Talevski, O. & Thønnings, P. (red.). 8. udg. udg. København: Djøf Forlag, Bind Bind ii. s. 788-796

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Nordisk samarbejde på selskabsrettens område

Friis Hansen, S., 2000, Rätten (om)kring Øresund. Flodgren, B. & Nielsen, R. (red.). København: Djøf Forlag, s. 67-85

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Nu også en svensk finansaftalelov? Konsumentskydd vid finansiell rådgivning SOU 2002:41.

Lynge Andersen, L. & Juul, H., 2002, Julebog 2002. København: Djøf Forlag, s. 167-182 16 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Nye regler om koncerninterne lån

Bundgaard, J., 2003, Julebog 2003. København: Djøf Forlag, s. 21-38 18 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Nyeste udviklingstendenser vedrørende beneficial owner: Indledning

Schmidt, P., 2010, Kapitalfonde i dansk og international skatteret. Bundgaard, J. (red.). Ex Tuto Publishing, s. 225-229 (Corit Book Series on International Tax Law; Nr. 1).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Når en virksomhed ikke er en virksomhed: Afgrænsning af virksomhedsbegrebet i EU-konkurrenceretten især belyst ved domme om de tyske sygekasser (AOK-sagen)

Neergaard, U. B., 2004, Julebog 2004. København: Djøf Forlag, s. 145-185

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Når man skal harmonisere aftaleretlig regulering i EU

Tvarnø, C. D., 2001, Julebog 2001. København: Djøf Forlag, s. 9-44 36 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Offentlige konkurrencebegrænsninger og EU-retten: Strejf af den seneste udvikling

Neergaard, U. B., 2005, Den nye EU-konkurrenceret i nordisk perspektiv. Fejø, J. (red.). Djøf Forlag, s. 187-230

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Offentlige udbud i Øresundsregionen

Nielsen, R., 2000, Rätten (om)kring Øresund. Flodgren, B. & Nielsen, R. (red.). København: Djøf Forlag, s. 141-164

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Offentlighed omkring identiteten af deltagerne i personselskaber efter dansk ret

Friis Hansen, S., 2015, Erhvervsretlige emner : Juridisk Institut CBS. Arnt Nielsen, P., Koerver Schmidt, P. & Dyppel Weber, K. (red.). København : Djøf Forlag, s. 65-79

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Offentlig-Private Partnerskaber: Tendenser i Danmark og EU

Tvarnø, C. D., 2004, Julebog 2004. København: Djøf Forlag, s. 297-327

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Også konkurrenceretten har vel sine tankevækkende sider

Fejø, J., 2013, Festskrift: Liber Amicarum et Amicorum in Honour of Ruth Nielsen. Fejø, J., Neergaard, U., D. Tvarnø, C. & Skovgaard Ølykke, G. (red.). København: Djøf Forlag, s. 147-163

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Om at smække kassen i: hovedmandens død og aftalelovens paragraf 21, stk. 1

Lynge Andersen, L., 2000, Julebog 2000. København: Djøf Forlag, s. 9-19 11 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Om at undervise i komparativ ret

Lando, O., 2013, Festskrift: Liber Amicarum et Amicorum in Honour of Ruth Nielsen. Fejø, J., Neergaard, U., D. Tvarnø, C. & Skovgaard Ølykke, G. (red.). København: Djøf Forlag, s. 205-214

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Om den borgerlige ret i Folkerepublikken Kina

Lando, O., 2003, Julebog 2003. København: Djøf Forlag, s. 69-80 12 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Om "direkte eller indirekte, faktisk eller potentielt" i Société Technique Minière-dommen, i Dassonville-dommen og i Keck-dommen: Var det så slemt?

Fejø, J., 2013, Max Sørensen 100 år. Hartig Danielsen, J. (red.). København: Djøf Forlag, s. 295-314

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Om EF Domstolens præjudicielle afgørelser vedrørende domskonventionen

Lando, O., 1999, Särtryck ur Festskrift till Gunnar Karnell. s. 397-409

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Om forbrugerrettens handlingsdirigerende, retsbeskyttende og konfliktløsende funktioner

Møgelvang-Hansen, P., 2004, Festskrift till Per Henrik Lindblom. Andersson, T. & Lindell, B. (red.). Uppsala: Iustus förlag, s. 469-480

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Om risikoforøgelse ved privatkaution for banklån

Møgelvang-Hansen, P., 1999, Julebog 1999. s. 297-308

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

On some writes on the conflict of laws of contracts

Lando, O., 2002, Reform and Development of Private International Law. Fawcett, J. (red.). Oxford: Oxford University Press, s. 237-253 17 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning