"Imenovanje žene za šefa može povećati cenu akcija kompanije?" "Ekonomist": Koroporativni odbori više nisu rezervisani samo za direktore, evo koliki je ženski udeo

Presse/medie

Mediebidrag

1

Mediebidrag