Print

Baseret på et sample af de 1000 største danske virksomheder undersøgesforekomsten af nye arbejdsorganiseringsformer i dansk erhvervsliv. Endvidereundersøges det, hvilke virksomheder der typisk implementerer de nye måder atorganisere arbejdet på. Det vises at det primært er virksomheder ikonkurrenceprægede og vidensintensive brancher der gør dette. De nyearbejdsorganiseringsformer implementeres i bundter. Det indikerer at de nyeorganiseringsformer er komplementære. Deres forekomst er endelig tæt korreleretmed forekomsten af resultatløn. Det tyder på at 'kontrol'- og 'kommitment'-modeller for HRM ikke er modsatrettede, men tværtimod komplementære.

Publication information

Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherLindhardt & Ringhof
Number of pages15
ISBN (Print)8791181577
StatePublished - 2003

ID: 42929