Print

 1. 2018
 2. Published
 3. Published
  Tvarnø, Christina D. ; Østergaard, Kim. / Relationelle aftaler i et markedsperspektiv. Frederiksberg : Copenhagen Business School, CBS, 2018.
 4. Published
 5. Published
  Bolander, Jane ; Skov Nilausen, Karin ; Wegener Jessen, Pernille. / Denmark : Topic 2: Taxation, State Aid and Distortions of Competition. XXVIII FIDE Congress Lisbon/Estoril (23-26 may 2018): Congress Proceedings Vol. 2. editor / José Luís da Cruz Vilaça ; Carlos Botelho Moniz ; Rita Leandro Vasconcelos ; Alberto Saavedra. Coimbra : FIDE, 2018. pp. 228-237
 6. Published
  Trzaskowski, Jan. / Abonnementsfælder : I grænselandet mellem markedsføringsret og strafferet. I forskningens og formidlingens tjeneste: Festskrift til Professor Lars Bo Langsted. editor / Sten Bønsing ; Thomas Elholm ; Søren Sandfeld Jakobsen ; Lene Wacher Lentz. København : Ex Tuto Publishing, 2018. pp. 365-386
 7. Published
  Lilja, Troels Michael. / Merger Fillings : (for så vidt angår de danske regler). Key to Nordic Takeovers: An Overview of the Takeover Rules and Practice in the Nordic Region. editor / Fredrik Lindqvist. 7.ed. Stockholm : Linklaters, 2018. pp. 71-88
 8. Published
  Lilja, Troels Michael. / Specific Tax Rules : (for så vidt angår de danske regler). Key to Nordic Takeovers: An Overview of the Takeover Rules and Practice in the Nordic Region. editor / Fredrik Lindqvist. 7.ed. Stockholm : Linklaters, 2018. pp. 79-90
 9. Published
  Lilja, Troels Michael. / Statutory Merger Tax Rules : (for så vidt angår de danske regler). Key to Nordic Takeovers: An Overview of the Takeover Rules and Practice in the Nordic Region. editor / Fredrik Lindqvist. 7.ed. Stockholm : Linklaters, 2018. pp. 94-95
 10. Published
  Lilja, Troels Michael. / The Procedure (Statuory Merger) : (for så vidt angår de danske regler). Key to Nordic Takeovers: An Overview of the Takeover Rules and Practice in the Nordic Region. editor / Fredrik Lindqvist. 7.ed. Stockholm : Linklaters, 2018. pp. 91-94
 11. Published
  Friis Hansen, Søren. / Selskabslovgivningen og de andre selskaber. Selskabsloven: De første 100 år. editor / Jepser Lau Hansen. København : Djøf Forlag, 2018. pp. 57-77
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...244 Next